onze tarieven

transparant

Bij reijnders advocaten vinden we dat de prijs voor onze diensten in de juiste verhouding moet staan. In de juiste verhouding tot wat de opdrachtgever eraan heeft én in de juiste verhouding tot de aandacht en energie die wij eraan besteden.
Wij streven daarnaar door de prijsbepalingsmethode te kiezen die het beste bij de te verrichten werkzaamheden en bij onze relaties past. Hieronder staan enkele mogelijkheden.

Vaste prijs

Desgewenst of wanneer omstandigheden daarom vragen kunnen wij vooraf zekerheid bieden over de kosten, door middel van een vaste prijsafspraak. Samen stellen we vooraf duidelijk vast welke werkzaamheden wel en niet in de prijs zijn inbegrepen. Kijk of de dienst die je zoekt al beschreven is door ons door hier te klikken. Hier hebben we een aantal diensten op een rij gezet waarvoor (afhankelijk van specifieke wensen) een vaste prijs wordt gevraagd.

Resultaatsafhankelijke prijsafspraak

Het kan gebeuren dat wij samen tot de conclusie komen dat een zaak de moeite van het procederen waard is, maar de kosten een erg hoge drempel vormen. In zulke gevallen zij wij bereid tot meedenken over een resultaatsafhankelijke beloning.

Tarief per uur

De meest gebruikelijke manier om diensten van advocaten in rekening te brengen is door de advocaat aan een zaak bestede tijd te vermenigvuldigen met een vooraf afgesproken uurtarief. Het uurtarief is hoger naarmate de betreffende advocaat meer beroepservaring heeft.

mr. Jop Reijnders € 280,-
mr. Peter van den Heuvel € 280,-
mr. Eliana Tuijn € 220,-
mr. Patricia van Dongen € 220,-

 

Juridisch medewerker

mr. Wilma Engels - Van Oijen  € 215,-
mr. Jari Scheepers € 150,-
 

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwgezet bij voor u. Het totaal wordt vermeerderd met 21% btw.

vraag & antwoord

Natuurlijk kun je reijnders advocaten altijd bellen. Dat is zeker verstandig en ook kosteloos. Daarnaast kun je bij ons ook altijd terecht voor een gratis intakegesprek. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wanneer een debiteur niet kan of wil betalen en de verschillende niet-juridische stappen zijn genomen (herinnering, aanmaning, etc.) kan de vordering ten overstaan van de rechter afgedwongen worden. Dit kan in een zogenaamde bodemprocedure. Een dergelijke (zorgvuldige) procedure heeft als nadeel dat de doorlooptijd aanzienlijk is en de kosten substantieel.

Als er toch een bodemprocedure noodzakelijk is (o.a. vanwege complexiteit vordering en/of verweer van debiteur) kan het verstandig zijn voorafgaand conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur. Een advocaat kan voor u verlof vragen bij een rechter, waarna de deurwaarder beslag kan leggen op de goederen. Dit kan gebeuren zonder dat de debiteur hierover geïnformeerd hoeft te worden.

Hierna kunt u binnen 14 dagen de bodemprocedure starten waarin u eist dat de vordering wordt toegewezen, en de debiteur redenen aan kan voeren waarom dit niet zou moeten. Het conservatoir beslag dient op dit moment als een soort ‘verzekering’. Als de bodemprocedure positief afloopt, kan er ook daadwerkelijk verhaald worden op de debiteur.

Door het verrassingseffect is het conservatoir beslag erg effectief. Niet alleen als ‘verzekering’, maar ook komt het in de praktijk vaker voor dat plotseling overleg met de debiteur toch mogelijk blijkt. Immers wanneer een debiteur opeens niet meer bij zijn rekening kan, zal dit hem sneller overtuigen om actie te ondernemen.

Er moet wel met beleid met conservatoir beslag omgegaan worden, omdat bij een afgewezen vordering de schade geleden door de debiteur voor de rekening van de crediteur komt.

Een alternatief is het zogenaamde ‘incasso kort geding’. Wanneer de vordering duidelijk is en er geen noemenswaardig verweer bekend (of voorstelbaar) is en aannemelijk gemaakt kan worden dat er een spoedeisend belang bestaat dat er betaling op de vordering volgt, kan binnen enkele weken een mondelinge behandeling (zitting) in kort geding plaatsvinden. Wanneer het meezit ligt er binnen 6 weken na dagvaarding een toewijzend vonnis. 

Indien je hebt gewerkt, heb je recht op loon. In de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat waarschijnlijk het moment genoemd waarop de werkgever het loon dient uit te betalen.

Stuur een e-mail aan je werkgever en geef aan dat je nog geen loon hebt ontvangen en vraag wat hier de reden voor is. Indien je werkgever hier niet op reageert is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met nogmaals het verzoek om het loon te betalen. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een brief waarin we het loon vorderen.  

Dit is een vergoeding die toekomt aan de werknemer, enerzijds bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werkgever is deze transitievergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die: - Twee jaar of langer in dienst is en - Waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.