NOW regeling rekentool

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Bereken uw tegemoetkoming in de loonkosten

Gebruik onderstaande rekentool om de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten voor het verwachte omzetverlies in de periode tussen 1 maart 2020 t/m 31 juli 2020 uit te rekenen. 

Verwacht percentage omzetverlies

De (netto) omzet die volgt uit de jaarrekening 2019 dient te worden gehanteerd. Indien er sprake is van een concern of groep van vennootschappen dient de totale (netto) omzet van de groep over 2019 te worden ingevuld. Met netto omzet wordt bedoeld de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.

De totaal verwachte omzet van de gekozen drie maanden wordt procentueel gerelateerd aan de gemiddelde totale kwartaal omzet 2019 (= totale omzet 2019 gedeeld door 4).

%
Uitkomst tegemoetkoming in de loonkosten

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van het bedrag dat uit deze berekening volgt.

Vul bovenstaande velden in om het resultaat te berekenen

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve subsidie wordt aan de hand van de definitieve omzetdaling en daadwerkelijke loonkosten bepaald.

Contactgegevens

T:    +31 (0)40 787 32 80
F:    +31 (0)40 787 32 81
E:    info@reijnders-advocaten.nl

Bezoekadressen

Parklaan 64B
5613 BH Eindhoven
(ingang eigen parkeerterrein aan de Fuutlaan)

Eerselsedijk 1B

5570 AC Bergeijk