ziekteverzuim medewerker eindhoven ziekteverzuim werknemer eindhoven

ziekte en re-integratie

zo snel mogelijk weer aan het werk

Indien een werknemer zich ziek meldt omdat hij last heeft van een griepje hoeft u zich nog niet druk te maken. Echter, dit wordt anders wanneer de werknemer zich frequent ziek meldt, het verzuim langdurig of psychisch is of de werknemer verzuimt vanwege een conflict op de werkvloer. Indien hier sprake van is, is het belangrijk dat de werknemer goed begeleid wordt.
 

U bent als werkgever namelijk verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Deze termijn kan verlengd worden indien u de re-integratieverplichtingen onvoldoende nakomt. Wil u zeker weten waar u aan toe bent? Wij begeleiden u graag in dit traject.

Heeft u een zieke werknemer?

producten

Dossiercheck

Wij controleren de dossieropbouw voor een zieke werknemer. Wat zijn uw opties? Eenmalige kosten € 250,- excl. btw.

vraag & antwoord

Indien een werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek is geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Echter, dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt, maar je hebt als werkgever wel de mogelijkheid om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. 

Zie ook: Transitievergoeding na twee jaar

Een proeftijdbeding kan alleen opgenomen worden in contracten voor bepaalde tijd als het contract langer dan 6 maanden duurt en contracten voor onbepaalde tijd. Het is raadzaam om één contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te bieden. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden voor de transitievergoeding niet overschreden, kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden en ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd. Zie ook Aandachtspunten bij contracten voor bepaalde tijd

Dit is een vergoeding die toekomt aan de werknemer, enerzijds bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werkgever is deze transitievergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die: - Twee jaar of langer in dienst is en - Waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Indien je rechtsbijstand nodig hebt, maar hier onvoldoende geld voor hebt, kun je aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Het is afhankelijk van wat je verdient, je vermogen, financiële opbrengst van de zaak en de reden dat je rechtsbijstand nodig hebt. Deze wordt ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand en of je nog een eigen bijdrage moet betalen.