diensten en specialiteiten

wat kunnen wij voor u betekenen

Bij reijnders advocaten weten we alles van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Twee belangrijke rechtsgebieden, waar iedere ondernemer mee te maken krijgt. Behalve expertise in hun onderdeel van het recht, hebben onze advocaten ook praktische ervaring in specifieke bedrijfstakken. Zoals de financiële dienstverlening (inclusief lease en factoring) en de copier branche (kopieer- en printapparatuur). Maar in welke branche u ook actief bent, de advocaten van reijnders staan klaar om voor u aan de slag te gaan. Eventuele bijzonderheden van uw bedrijfstak maken onze advocaten zich snel en vanzelfsprekend kosteloos eigen. De advocaten van reijnders gebruiken hun juridische kennis om het pad te effenen naar uw zakelijke succes. Zodat u uw handen vrij houdt om te ondernemen. Praktisch, daadkrachtig, zonder poespas en transparant!

 

Twee uiteenlopende rechtsgebieden: ondernemingsrecht en arbeidsrecht

 

Ondernemingsrecht is bij reijnders advocaten ondernemersrecht: mensen die zaken doen kunnen op ons rekenen bij al hun juridische vraagstukken. 

Lees hier meer

 

Onze experts op het gebied van arbeidsrecht ondersteunen u graag bij al uw juridische vraagstukken. Daadkrachtig en met oog voor detail, voor zowel werkgevers als werknemers.

Lees hier meer

vraag & antwoord

Het is vervelend als je werkgever je zomaar naar huis stuurt. Een ontslag op staande voet is voor een werkgever het zwaarste middel om iemand te ontslaan en daarom zijn daar veel regels aan verbonden. Wij adviseren daarom ook om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk dat je schriftelijk (middels een brief of e-mail) aan je werkgever mededeelt dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet en dat je daarbij vermeld dat je beschikbaar bent en blijft voor werkzaamheden. Om het ontslag op staande voet aan te vechten dient er een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechtbank ingediend te worden. Wij kunnen je hierbij helpen, maar wij kunnen ook proberen een procedure bij de rechtbank te voorkomen en er onderling met je werkgever uit te komen.

Je kunt je werknemers houden aan een concurrentiebeding indien dit beding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd indien schriftelijk gemotiveerd is dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het beding rechtvaardigen. Zie ook Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Van oudsher was de B.V. geen populaire keuze onder startende ondernemers vanwege de strenge eisen die werden gesteld aan de oprichting hiervan. Dit is sinds 2012 veranderd met een wetswijziging die ook wel ‘de Flex-BV’ wordt genoemd.

Door deze wetswijziging zijn de strenge eisen behoorlijk versoepeld.

 • Het startkapitaal is verlaagd van € 18.000,- naar € 0,01.
 • Een bank- en accountantsverklaring zijn niet meer verplicht.
 • U kunt de statuten grotendeels zelf inrichten, met als minimum vereisten: naam van het bedrijf, plaats van vestiging, doel van bedrijf, aandelenkapitaal, regeling voor  directeuren en commissarissen die wegvallen (bijv. door ziekte of door schorsing).
 • U kunt restricties aanbrengen in de overdracht van aandelen. De regeling dat de aandelen eerst aangeboden moeten worden aan de andere aandeelhouders als een aandeelhouder uit de BV stapt, is opgeheven.
 • Aandelen kunnen worden uitgegeven zonder stemrecht of zonder recht op dividend.
 • Ook als uw B.V. al eerder is opgericht kunt u alsnog de statuten gemakkelijk wijzigen.
 • Besluiten kunnen worden genomen zonder dat hier een algemene ledenvergadering voor gehouden dient te worden.

Waar moet ik dan wel rekening mee houden?

 • U moet nog wel een notariële akte hebben als bewijs van het oprichten van de B.V.
 • Met het wegvallen van het startkapitaal zijn andere regels opgenomen die de crediteuren beschermen.
 • Bij onzorgvuldig handelen kunt u alsnog privé aansprakelijk gehouden worden.
 • Er is een verbod op het uitkeren van dividend wanneer u voorziet dat de B.V. zijn schulden niet meer kan betalen.

Een levering van producten wordt meestal niet direct betaald. Om een leverancier toch zekerheid te bieden dat het te betalen bedrag voldaan wordt, kan een bankgarantie worden gesteld. De bank stelt deze bankgarantie door op de rekening van de partij, die in de toekomst dient te betalen, een bedrag te ‘bevriezen’ of kredietlimieten terug te schalen met het te betalen bedrag. Wanneer de afnemer failliet raakt of wanneer er een andere reden is waarom de afnemer niet betaalt, kan de leverancier zich beroepen op de bankgarantie om alsnog zijn geld te krijgen.

Wanneer de leverancier bij de bank onder de bankgarantie claimt, zal de bank niet de rechtsverhouding tussen afnemer en leverancier beoordelen en derhalve niet kennis nemen van eventuele discussies daaromtrent. De bank zal het geclaimde bedrag onvoorwaardelijk uitbetalen indien voldaan is aan de (eenvoudige) tekst van de bankgarantie . De afnemer kan, wanneer hij het hier niet mee eens is, een claim indienen tegen de leverancier zelf, maar niet tegen de bank.

De kosten van een bankgarantie worden meestal berekend als een percentage van de hoofdsom.

Wanneer een bankgarantie wordt gesteld voor een buitenlandse begunstigde, loopt de garantie via twee banken: een in het land van de afnemer en een in het land van de leverancier.