nieuws

van ons

Bescherm uw handelsnaam

Als ondernemer probeert u zich continu te onderscheiden van de concurrentie. Uw handelsnaam en logo kunnen hier een bijdrage aan leveren. Waarschijnlijk heeft u uw handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving zorgt er echter niet automatisch voor dat uw handelsnaam beschermd is. In dit artikel leest u hoe u uw handelsnaam en logo kunt beschermen en hoe u kunt optreden tegen oneigenlijk gebruik van uw handelsnaam door een derde.

Handelsnaamwet

Uw handelsnaam wordt automatisch beschermd door de Handelsnaamwet. Het enige wat u als ondernemer hoeft te doen is het actief gebruiken van uw handelsnaam. Dit doet u bijvoorbeeld door de naam te noemen op uw website of facturen.

De bescherming die de Handelsnaamwet u biedt, is echter beperkt. Op het moment dat uw onderneming gevestigd is in Eindhoven en een onderneming in Amsterdam gebruikt dezelfde handelsnaam, kunt u niet handhavend optreden. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet wordt namelijk geografisch beperkt. Op het moment dat de gelijknamige onderneming maar ver genoeg bij u uit de buurt gevestigd is, kunt u hier niet tegen optreden. Daarnaast wordt de bescherming op grond van de handelsnaamwet beperkt tot uw werkgebied. Op het moment dat bijvoorbeeld de lokale schilder dezelfde handelsnaam als uw techbedrijf gebruikt, is er geen verwarring bij het relevante publiek te duchten en biedt de handelsnaamwet in principe geen bescherming.

Zeker sinds het Internettijdperk zijn intrede heeft gedaan is het enkel geografisch beperkt zijn van uw handelsnaam ongewenst.

Bescherming van uw handelsnaam door middel van een merkregistratie

Op het moment dat u uw handelsnaam als merk laat registreren, krijgt u een merkrecht. Een merkrecht geeft meer bescherming en geeft u wel de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk op uw merkrecht door een al dan niet verafgelegen derde. Een merkrecht kunt u tevens aanvragen voor uw bedrijfslogo.

Om voor een merkregistratie in aanmerking te komen dient uw handelsnaam of logo ‘onderscheidend’ te zijn. Om er zeker van te zijn dat uw merk onderscheidend genoeg is, kan een marktonderzoek uitkomst bieden. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die bij voorbaat kansloos is voor toewijzing.  

Nationale en/of internationale bescherming

Het is niet mogelijk om uw merk alleen nationaal te beschermen. Nederland valt onder het Benelux merkenrecht. Uw merk is dan ook direct beschermd in de hele Benelux en niet alleen in Nederland. Het is bovendien mogelijk om uw merk te beschermen in de hele Europese Unie of in landen die zijn aangesloten bij het Protocol van Madrid. Dit moet wel via een aparte procedure.

Handhaven van uw merk

Als uw merk uiteindelijk is ingeschreven in het merkenregister kunt u handhavend optreden tegen derden die een inbreuk maken op uw merkrecht. Als u de inbreuk binnen twee maanden na inschrijving in het merkenregister signaleert, kunt u ‘oppositie’ indienen tegen de merkaanvraag. Mocht u de inbreuk pas na twee maanden na inschrijving in het merkenregister constateren, dan kunt u een doorhalingsprocedure starten. Signaleert u een inbreuk buiten het merkenregister om, dan kunt u via een juridische brief de derde sommeren om de inbreuk te stoppen. Mocht dit niet effectief blijken, dan staat het u vrij om een civiele procedure te starten tegen de derde die inbreuk maakt op uw merkregistratie.

Wij helpen u graag

Wilt u uw handelsnaam of logo beschermen door middel van een merkregistratie? Of wilt u handhavend optreden tegen een derde die inbreuk maakt op uw merkregistratie? reijnders advocaten helpt u graag!

Wilt u meer weten over merkregistratie en hoe wij u hierbij kunnen helpen?