nieuws

van ons

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Het bestuur van een onderneming heeft een aantal wettelijke taken. Zo moet het bestuur er voor zorgen dat de boekhouding op orde is en dat tijdig de jaarrekening wordt gedeponeerd. Op het moment dat de onderneming failleert en niet aan voornoemde taken is voldaan, ligt het risico van persoonlijke aansprakelijkheid op de loer. Er wordt dan namelijk vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt op zijn beurt dan weer vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Dit (bewijs)vermoeden geeft de curator de mogelijkheid om iedere bestuurder persoonlijk aan te spreken voor het tekort in de boedel. Wanneer het de bestuurder lukt om het bewijsvermoeden te ontzenuwen kan hij toch vrijuit gaan.

Ontzenuwen van het bewijsvermoeden

De Hoge Raad heeft zich in verschillende uitspraken uitgelaten over het ontzenuwen van het bewijsvermoeden. Een bestuurder kan het bewijsvermoeden ontzenuwen door aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

 

Een bestuurder kan onder meer betogen dat het faillissement te wijten is aan een van buiten komende oorzaak. Op het moment dat een bestuurder een beroep doet op een van buiten komende oorzaak, moet hij wel aantonen dat deze van buiten komende oorzaak niet aan hem te wijten is. Een brand in het bedrijfspand van de onderneming, waardoor de hele inventaris is verwoest, mag bijvoorbeeld niet door de bestuurder zelf aangestoken zijn.

 

Naast van buiten komende oorzaken, kan ook het handelen of nalaten van een of meer bestuurders van de gefailleerde onderneming het bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW ontzenuwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestuurder die zonder enig overleg een mailing naar klanten rondstuurt, waarin te lezen valt dat er interne chaos heerst binnen de onderneming en dat er een of meerdere bestuurders zullen opstappen.

Wij helpen u graag

Bent u bestuurder en wordt u geconfronteerd met een curator die u persoonlijk aansprakelijk stelt? En wilt u weten of u deze aansprakelijkheid kunt afwenden? reijnders advocaten helpt u graag!

Vragen over aansprakelijkheid? Neem contact op met Jop.

Of bel Jop