nieuws

van ons

Boze franchisers Intertoys stappen naar de kort geding rechter

O.a. het FD, het AD en het ED van dinsdag 30 april jl. koppen dit nieuws over de bekende speelgoedwinkelketen die vanuit een faillissementssituatie een doorstart heeft gemaakt.

Deze doorgestarte organisatie, de franchisegever, heeft een nieuw franchisecontract aangeboden aan bestaande franchisers (franchisenemers c.q. winkeliers). Een groep van 20 winkeliers is van mening dat dit nieuwe contract “slecht, onevenwichtig en in strijd met eerder gemaakte basisafspraken” is en stapt naar de kort geding rechter.

Wat is franchise? Franchise is een overeenkomst tussen twee partijen. De franchisegever, de grote organisatie (eigenaar van de formule), geeft de franchisenemer het recht om tegen een bepaalde vergoeding een onderneming met dezelfde handelsnaam volgens de formule te exploiteren.

Mag een nieuw, slechter contract worden aangeboden?

Vertrekpunt is dat een contract dient te worden uitgediend en dat niet eenzijdig door de franchisegever kan worden bepaald dat onder een aantal nieuwe, voor de franchisenemer slechtere voorwaarden het gebruik van de Intertoys-formule kan worden voortgezet. Ook een faillissementssituatie van de franchisegever geeft in beginsel deze bevoegdheid niet. In de praktijk wordt echter in vrijwel ieder professioneel contract steeds het faillissement als beëindigingsgrond bedongen en kan de voortzettende partij, de nieuwe franchisegever, daarom wel nieuwe voorwaarden bedingen.

Wat kan de kort geding rechter betekenen?

In het geval dat wel nieuwe voorwaarden door de franchisegever kunnen worden bedongen, zou de kort geding rechter kunnen ingrijpen indien 1) sprake is van een spoedeisend belang en 2) sprake is van misbruik van recht of bevoegdheid aan de zijde van de franchisegever. Dat laatste is alleen dan aan de orde indien de kort geding rechter van mening is dat de franchisegever “in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen”.

Begrijpt u het nog? Bij reijnders advocaten adviseren wij u in voorkomende gevallen graag over de mogelijkheden van een rechtsgang bij de kort geding rechter.