nieuws

van ons

Bijzondere uitspraak: Concurrentiebeding ook in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Eerder schreven we al over het concurrentie-/relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentie- dan wel relatiebeding kan alleen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen indien de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid en de daarna verschenen jurisprudentie blijkt dat het vrijwel onmogelijk is om nog een dergelijk beding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is namelijk een bijzonder hoge drempel waar vrijwel geen enkele werkgever overeen komt. 

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Echter, in maart 2016 is de eerste uitspraak verschenen waarin een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter in stand wordt gelaten. Het gaat om een zwembadmonteur die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is bij een zwembadverkoper. In zijn arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. De motivering bij het concurrentiebeding luidde als volgt:

Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how, met name
  • deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
  • kennisname van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/ werkwijzen/computerprogrammatuur/know-how door directe concurrenten van de werkgever er toe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;
  • de onderneming van de werkgever zijn producten/diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;
  • de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

 

Kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat het concurrentiebeding voldeed aan de minimale formele vereisten voor motivering. Uit het beding blijkt namelijk welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het betreft en waarom het volgens de werkgever noodzakelijk is om deze belangen te beschermen. Volgens de kantonrechter dient de motivering niet specifiek gericht te zijn op de zwembadbranche. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat het beding noodzakelijk was vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever. Gezien het feit dat de werknemer vaak werkzaamheden verrichtte bij de belangrijkste klanten van werkgever is hij zeer goed op de hoogte van de aangebrachte installaties. De werknemer heeft dus kennis van de klant specifieke informatie, wetenschap van de prijsstelling van bepaalde producten, omzetten en bedrijfsresultaten. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet onbillijk benadeeld wordt door het concurrentiebeding. De werkgever heeft een gerechtvaardigd belang bij handhaving van het concurrentiebeding, mede gezien het feit dat het beding geografisch beperkt is (straal van 30 km) en dat de werknemer gelet op zijn elektrotechnische achtergrond en ervaring niet beperkt is tot de zwembadbranche.

Hulp nodig?

Dit is de eerste uitspraak sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid waar een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in stand wordt gelaten, ondanks dat dit vrijwel onmogelijk leek te zijn. Heeft u zelf werknemers in dienst voor bepaalde tijd en vindt u het van belang dat er een concurrentie-/relatiebeding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk beding.