nieuws

van ons

De onderzoeks- en mededelingsplicht bij de koop en verkoop van een auto

Wat te doen wanneer een gekochte zaak (een product) gebreken heeft?

Het uitgangspunt is dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. De gekochte zaak moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De zaak moet in ieder geval de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn en waarover de koper de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. Daarbij is  is van belang wat de verkoper van het product aan de koper heeft verklaard over de eigenschappen van de zaak vóór of tijdens de verkoop daarvan.

De koop en verkoop van een tweedehands auto is regelmatig onderwerp van discussie. Hierover is veel rechtspraak voorhanden. In dit artikel ga ik in op wat van een koper van een tweedehands auto verwacht wordt en wat een koper kan doen als blijkt dat de auto gebrekkig is.

Onderzoeksplicht koper

Het hiervoor genoemde uitgangspunt dat een zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden, houdt niet in dat de consument koper zomaar achterover mag leunen . Van hem of haar wordt wel enig onderzoek verwacht. De wet verwoordt dit als volgt: “de koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.” De koper dient bijvoorbeeld vragen te stellen aan de verkoper bij twijfel over vermoedelijke gebreken en ook kan van hem verwacht worden dat hij een proefrit gaat maken met de auto.  De koper dient eventuele vermoedelijke gebreken voordat de overeenkomst wordt gesloten  te onderzoeken.

De onderzoeksplicht van een particuliere koper is minder zwaar dan die van een professionele koper. Ook de professionaliteit van de verkoper speelt een belangrijke rol.

Mededelingsplicht verkoper

De koper mag tot een bepaalde hoogte uitgaan van de mededelingen van de verkoper. Wanneer de verkoper inlichtingen verschaft over de eigenschap van de auto, dan heeft de koper in beginsel geen plicht meer om nader onderzoek te doen. De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert boven de onderzoeksplicht van de koper.

Gebreken binnen zes maanden

In het geval de gebreken zich voordoen binnen zes maanden na aflevering van de auto helpt  de wetgever de koper een handje. In die situatie wordt vermoed dat de auto bij oplevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. De verkoper zal dan moeten aantonen dat de gebreken ten tijde van de aflevering niet aanwezig waren.

En dan?

Na ontdekking dient de koper binnen bekwame tijd te klagen bij de verkoper. Doet hij dat niet, dan zal de koper in beginsel geen beroep op non-conformiteit meer toekomen. Een termijn van twee maanden wordt in beginsel als tijdig aangemerkt. Hierop zijn echter uitzonderingen. Indien u een gebrekkige auto of zaak heeft gekocht wacht dan niet te lang met het ondernemen van actie door de verkoper aan te spreken. Wanneer u als consument wordt geconfronteerd met een gebrekkige auto of andere zaak, of als verkoper wordt aangesproken, staat reijnders advocaten voor u klaar.