nieuws

van ons

Een directeur bezoekt tijdens werktijd bordelen, reden voor ontslag op staande voet?

Een directeur met een riant salaris bezoekt regelmatig bordelen tijdens werktijd, levert dit een reden op voor een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet

De betreffende directeur geeft in zijn agenda aan dat hij op ‘werklocatie’ is terwijl hij op dat moment de auto van de zaak gebruikte om naar bordelen in Duitsland te gaan. De werkgever had een vermoeden dat de directeur andere dingen tijdens zijn werktijd deed en heeft uitvoerig zijn best gedaan om de directeur te achtervolgen. De werkgever heeft namelijk:

  • de directeur laten observeren en laten volgen door medewerkers van een recherchebureau;
  • extra peilbalken in de auto van de directeur geplaatst (in aanvulling op het track en trace-systeem) om de auto beter te kunnen volgen;
  • de directeur onder valse voorwendselen zijn telefoon en I-pad laten inleveren;
  • de directeur laten verhoren door de rechercheurs;
  • en tenslotte de rechercheurs een onderzoeksrapport laten opstellen.

Nadat de werkgever erachter kwam dat de directeur bordelen bezocht heeft hij er geen gras over laten groeien en de directeur op staande voet ontslagen.

Oordeel van de rechtbank en het gerechtshof

Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordeelt dat de werkgever te ver is gegaan in de onderzoeksmaatregelen. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat er geen noodzaak bestond om deze onderzoeksmethoden in te zetten. De opsporingsmiddelen hebben een inbreuk gemaakt op het privéleven van de directeur. Ondanks dat vast staat dat de directeur de bordelen bezocht tijdens werktijd en daardoor veelvuldig privékilometers maakte met de auto van de zaak, zijn de rechtbank en het gerechtshof van oordeel dat de werkgever hier te ver is gegaan. Het ontslag op staande voet wordt van tafel geveegd.

Daar komt nog bij dat in de arbeidsovereenkomst van de directeur een ontslagvergoedingsregeling stond opgenomen, waardoor de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een vergoeding ad € 345.964,54. De werkgever wordt ook veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding vanwege de inzet van de buitensporige onderzoeksmethoden ad € 20.000,=.

Onderzoeksmethoden en privéleven werknemer

Let op met het inzetten van onderzoeksmethoden en vooral wanneer deze onderzoeksmethoden een inbreuk maken op het privéleven van een werknemer. Het is deze werkgever in ieder geval duur komen te staan!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.