nieuws

van ons

Flitskredieten aangepakt!

Flitskredieten of minileningen zijn kortlopende leningen van geringe omvang die aan consumenten worden verstrekt tegen zeer hoge kosten. Die kosten kunnen bijvoorbeeld rente en ‘leenkosten’ omvatten.

Afnemers van flitskredieten zijn doorgaans financieel kwetsbare consumenten, die op andere manieren niet meer aan krediet kunnen komen. De aanbieders van flitskredieten hanteren namelijk vaak geen of slechts zeer geringe vereisten om in aanmerking te komen voor het krediet.

Uit onderzoek door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2017 blijkt dat mensen die financiële problemen ervaren, geneigd zijn beslissingen te nemen die op korte termijn verlichting bieden. Zij zullen minder geneigd om de gevolgen van het aangaan van een flitskrediet voor de langere termijn te doorgronden. Het voordeel voor de korte termijn prevaleert vaak.

Aanscherping regels kortlopende (flits)kredieten

Kortlopende (flits)kredieten vallen sinds 2011 onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waardoor de aanbieders onder meer vergunningplichtig werden. Ook is vanaf dat moment in Nederland de maximum kredietvergoeding ingevoerd. Die maximum kredietvergoeding mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de wettelijke rente verhoogd met 12%, dus naar de huidige rentestand ongeveer 14%. Onder de kredietvergoeding vallen alle beloningen en vergoedingen, in welke vorm dan ook, die de kredietgever in rekening brengt. Dus naast de rente ook afsluitkosten, leenkosten en kosten van bijvoorbeeld een garantstelling.

Aangezien deze regeling in de periode 2011 – 2014 actief werd gehandhaafd, kwam het verdienmodel van kredietverstrekkers onder druk waardoor de meeste van hen vervolgens hun activiteiten hebben gestaakt. Dit betekende dus ook dat het aanbod van dure kortlopende geldleningen in Nederland daalde.

Buitenlandse aanbieders van minileningen

In de jaren daarna bleek echter dat consumenten (opnieuw) werden gedupeerd door aanbieders die vanuit het buitenland flitskredieten aanbieden. Enkele van deze aanbieders waren eerder van de Nederlandse markt geweerd, maar hebben hun activiteiten vervolgens verplaatst naar andere EU-lidstaten. Indien een flitskrediet vanuit een andere EU-lidstaat via internet wordt aangeboden, gelden voorgemelde regels namelijk niet.

Beperking van flitskredieten via internet

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 22 juli 2019 op internetconsultatie.nl een voorstel gepubliceerd om het verstrekken van dergelijke kortlopende minileningen via internet te beperken. Zo wordt onder meer ook op die flitskredieten de maximale kostenvergoeding van toepassing.

Het zal dus wel nog even duren voordat deze regeling definitief wordt. Tot die tijd is het zaak (zeer) kritisch te blijven op dit soort praktijken. Uiteraard kan reijnders advocaten u hierover adviseren.

 

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Jop