nieuws

van ons

Per 1 juli 2019: geen aandelen aan toonder meer

Aandelen aan toonder zijn papieren documenten die het bewijs vormen van aandeelhouderschap (in een NV) en die zonder tussenkomst van een notaris overgedragen kunnen worden.

Voordeel voor de eigenaar van dergelijke aandelen aan toonder is dat hij anoniem kan blijven. Een nadeel is dat in geval van verlies, diefstal of brand ook meteen het gehele bezit kwijt is.

Wet omzetting aandelen aan toonder

De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft (voor niet-beursgenoteerde vennootschappen) treedt per 1 juli 2019 in werking.

Het doel van deze wet is te voorkomen dat deze papieren stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Ook draagt deze wet bij aan de integriteit van het financiële stelsel. Papieren aandelen aan toonder kunnen gemakkelijk en anoniem worden overgedragen. Dat maakt ze kwetsbaar voor misbruik, aldus minister Dekker. Door afschaffing van de toonderstukken kan er geen anonieme overdracht meer plaatsvinden. Ook wordt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder hiermee mogelijk gemaakt.

In het vervolg worden toonderstukken enkel nog geregistreerd op één verzamelbewijs. Dat verzamelbewijs wordt bewaard bij een bank of beleggingsinstelling, zodat verhandeling van de aandelen aan toonder alleen nog maar via een effectenrekening kunnen plaatsvinden. Via een effectenrekening of het aandeelhoudersregister kan dan gemakkelijk worden nagegaan wie in het bezit is van een aandeel aan toonder.

Omzetten in aandelen op naam

Mocht een vennootschap nog in het bezit zijn van aandelen aan toonder, dan kunnen deze via een statutenwijziging worden omgezet in aandelen op naam. Laat een vennootschap dat na, dan gebeurt dat op 1 januari 2020 van rechtswege. Tot 1 januari 2021 kunnen aandeelhouders papieren stukken nog bij de vennootschap inleveren. Gebeurt dat niet, dan verliest de aandeelhouder zijn rechten die verbonden zijn aan dat aandeel. Niet ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België hebben soortgelijke maatregelen genomen.

Van beursgenoteerde bedrijven mogen al sinds 1 januari 2011 geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jop