nieuws

van ons

Het UBO-register: belangrijke data en verplichtingen

Het heeft even mogen duren maar de “Wet tot implementatie van het UBO-register” is op 8 juli 2020 (deels) in werking getreden. Vanaf die datum rust op rechtspersonen de verplichting om informatie over hun UBO’s te verzamelen en (intern) bij te houden. Ook zijn stichtingen vanaf die datum verplicht om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden, in die zin dat de begunstigden in een intern register dienen te worden opgenomen.

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is iedere natuurlijke persoon die meer dan 25% van het economisch belang in een onderneming heeft. Denk dan aan meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% belang in een vof of maatschap.

Registratie UBO-informatie

Vanaf 27 september 2020 dienen rechtspersonen de UBO-informatie te registreren in het UBO-register (bijgehouden door de Kamer van Koophandel). Zij hebben daarvoor 18 maanden de tijd. Van de UBO wordt de naam, het geboortejaar en de aard en omvang van het economisch belang, openbaar in het register.

Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) na 27 september 2020 echter al direct registreren, namelijk op het moment dat zij hun onderneming registeren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Terugmeldingsplicht

Op partijen die zijn gebonden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), zoals banken en advocaten- en notariskantoren komt een terugmeldingsplicht te rusten. Indien deze Wwft-instellingen vaststellen dat UBO-gegevens in het register niet correct of volledig zijn, dient dit te worden gemeld aan de Kamer van Koophandel. De terugmeldingsplicht geldt eveneens vanaf 27 september 2020.

Gevolgen van het niet naleven van de UBO-verplichting

Het niet voldoen aan de UBO-registratieverplichting blijft niet zonder gevolgen. Aan een rechtspersoon die haar UBO(‘s) niet (tijdig) registreert kan een last onder dwangsom worden opgelegd of een boete die kan oplopen tot € 21.750,00.

Wilt u weten of deze verplichtingen ook voor uw onderneming gaat gelden en/of wie UBO van uw organisatie is? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Maarten