nieuws

van ons

Quarantaine en recht op loon

Werkgevers zijn verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Daaronder valt onder meer dat werknemers worden voorgelicht over de risico’s van het coronavirus en dat werkgevers hygiëneprotocollen opstellen. Thuis werken is de afgelopen periode eerder regel dan uitzondering geweest, maar langzaamaan wordt er weer meer vanuit de werkplek gewerkt. Thuis werken kan echter nog steeds noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een werknemer of iemand uit diens huishouden (symptomen van) het coronavirus heeft.  

De maatregel van quarantaine roept vragen op. Vragen als: Heeft de werknemer recht op loon wanneer hij verplicht in quarantaine moet blijven en hierdoor niet kan werken? In dit blog vertellen wij over het loon bij ziekte en de gewijzigde hoofdregel van de loondoorbetalingsplicht.

Hoofdregel loondoorbetalingsplicht

Tot voor kort gold de hoofdregel: geen arbeid = geen loon. Sinds 1 januari 2020 is dit  uitgangspunt echter omgedraaid. Een werkgever moet het loon van een werknemer betalen, ook al heeft de werknemer niet of gedeeltelijk niet gewerkt. Een werkgever hoeft het loon alleen niet te betalen als de oorzaak voor het niet werken bij de werknemer ligt. Het is daarbij aan de werkgever om aan te tonen voor wiens rekening en risico het niet werken moet komen.

Risico niet werken voor werkgever

De werkgever heeft kortom een loondoorbetalingsplicht bij normale bedrijfsrisico’s. Ziekte van werknemers valt hier normaal gesproken ook onder. Maar in geval van quarantaine hoeft het niet zo te zijn dat de werknemer zelf (al) ziek is, dusdanig dat hij het afgesproken werk niet kan doen. Wanneer de aard van het werk het in die gevallen toelaat om vanaf de quarantaineplaats te werken, dan wordt het loon vanzelfsprekend ook doorbetaald (er is dan geen sprake van ‘geen arbeid’). De situatie wordt lastiger wanneer een werknemer deze mogelijkheid niet heeft. Toch geldt ook in dat geval dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon. Ook als een werknemer zelf nog geen symptomen vertoont, maar wel verplicht in quarantaine moet. Bijvoorbeeld omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest. Hetzelfde geldt voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven. Deze quarantaineperiode gaat normaal gesproken niet van zijn vakantiedagen af.

Corona als uitzondering?

De enige uitzondering is als de werkgever kan bewijzen dat de reden dat er niet wordt gewerkt in de risicosfeer van de werknemer ligt. In het geval van corona gaat dit niet op. Er is sprake van een overheidsmaatregel waardoor niet kan worden gewerkt en dit komt voor risico van de werkgever. Een werknemer in quarantaine heeft daarom op grond van de hoofdregel recht op loon.

De rechter bevestigt

In een recente uitspraak bevestigt de kantonrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht dat de werknemer in thuisquarantaine vanwege corona-verschijnselen bij de partner recht heeft op loon. De werknemer in deze zaak komt op 26 maart 2020 niet naar het werk, omdat zijn partner verschijnselen van het coronavirus heeft (waaronder koorts). Werkgever hield over de quarantaineperiode twee wachtdagen en verder verlofdagen in. Ook is over maart 70% van het loon betaald en over april slechts 50%. De werknemer vordert in kort geding betaling van loon.

De rechter wijst de loonvorderingen van werknemer toe en oordeelt als volgt. Quarantaine is geen ziekte. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden van overheidswege in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. Deze omstandigheid ligt niet in de risicosfeer van de werknemer, waardoor werkgever het loon moet doorbetalen en geen wachtdagen mag inhouden.

Heeft u vragen over het doorbetalen van loon terwijl er niet wordt gewerkt? Neem dan contact op met één van onze advocaten arbeidsrecht.