nieuws

van ons

Little brother is watching you!

Met alle aandacht voor privacy van werknemers komt in de praktijk inmiddels ook de vraag van werkgevers naar boven of een werknemer een gesprek met de werkgever (stiekem) mag opnemen. Een opname van een belangrijk of lastig gesprek met de leidinggevende is tegenwoordig namelijk zo gemaakt met de mobiele telefoon. Begrijpelijkerwijs vragen werkgevers ons steeds vaker of dit mag en de opname ook in een (ontslag)procedure gebruikt kan worden.

Melden of toestemming vragen niet vereist

Het Wetboek van Strafrecht is duidelijk over dit onderwerp; het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek is alléén dan strafbaar, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Vertaald naar het arbeidsrecht is de hoofdregel dan ook simpel. Wanneer de werknemer zelf deelneemt aan het gesprek, mag hij het gesprek (stiekem) opnemen. Melden of toestemming vragen is niet nodig. Werknemers mogen gesprekken met hun leidinggevende of collega opnemen.

Het voorgaande maakt direct duidelijk dat het voor de werknemer dus niet zomaar is toegestaan om een gesprek op te nemen waar de werknemer zelf geen deelnemer van is. Dan is het zelfs strafbaar. In de situatie dat een werknemer op verzoek van een collega bij het gesprek aanwezig is, mag deze werknemer – wederom op diens verzoek – het gesprek wel opnemen. Ook als de werknemer niet deelneemt aan het gesprek. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld een partner die de werknemer tijdens het gesprek bijstaat.

Bruikbaar in een procedure?

In het arbeidsrecht kan bewijs ‘door alle middelen’ worden geleverd. Waardering van het bewijs is aan de rechter overgelaten. De ervaring leert dat de meeste rechters heimelijke opnames van gesprekken als bewijs accepteren en meewegen. Dit geldt zelfs voor ‘onrechtmatig verkregen bewijs’. Het is dus denkbaar dat een gesprek dat is opgenomen door iemand die niet aan het gesprek deelnam, ook als bewijs wordt toegelaten in een (ontslag)procedure. Het achterhalen van de waarheid staat voor de rechter vaak voorop. Op het moment dat de opname is ingebracht, kan de rechter niet meer doen alsof hij het gesprek niet heeft gehoord/gelezen. Dat de privacy van de gesprekspartner(s) daarbij mogelijk is geschonden, speelt in het kader van bijvoorbeeld een ontslagprocedure normaal gesproken geen rol. Dit kan voor de vraag of er sprake is van bijvoorbeeld (ernstige) verwijtbaarheid uiteraard anders zijn.

Een gesprek waar je zelf aan deelneemt kun je probleemloos opnemen en als bewijs gebruiken. Probleemloos in zoverre dat het een (arbeids)verhouding natuurlijk wel op scherp kan stellen. Houd dit altijd in gedachten.

De komst van de AVG en de aandacht voor privacy heeft nog geen verandering teweeggebracht in hoe arbeidsrechters omgaan met (onrechtmatig verkregen) bewijs. Het is niet uitgesloten dat dit met de tijd toch gebeurd. reijnders advocaten blijft dit uiteraard voor u volgen en houdt u op de hoogte.

Meer vragen hierover? Neem contact op met Maaike: