nieuws

van ons

Noodwet voor (digitale) besluitvorming

De verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19) die het kabinet op 23 maart 2020 heeft afgekondigd, zien vooral op het annuleren en verbieden van evenementen en samenkomsten.

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

Alle overige samenkomsten zijn op dit moment in ieder geval tot 28 april 2020 verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max. 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal;
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max. 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max. 30 personen).

Noodzakelijke Algemene vergadering van Aandeelhouders en Algemene Ledenvergadering

Deze categorie ziet op de verplichte Algemene vergaderingen van Aandeelhouders (AvA's)  in bijvoorbeeld bv’s en overigens ook op de verplichte Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) van corporaties en (sport-)verenigingen. Deze fysieke samenkomsten zijn wettelijk verplicht en dus noodzakelijk, doch tegelijkertijd worden ze door veel bestuurders die hun zorgplicht jegens de vergadergerechtigden vanwege het coronavirus serieus nemen, onwenselijk geacht. Meestal moeten ze voor 30 juni plaatsvinden, geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen, maximaal 100 personen deelnemen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Digitale besluitvorming voor AvA en ALV

De wetgever onderkent dat deze maatregelen veel AvA’s en ALV’s feitelijk onmogelijk maken en wil door middel van een noodwet mogelijk maken dat aandeelhouders maar ook leden uitsluitend via livestream, d.w.z. audio of video, een AvA of ALV houden. Ieder kan zijn stem eenvoudig vooraf bij volmacht geven. De eis daarbij is wel dat men vooraf vragen moet kunnen stellen die tijdens de vergadering beantwoord moeten worden. Slechts de bestuurders en eventuele commissarissen moeten ter vergadering aanwezig zijn, terwijl de aandeelhouders dan wel de leden thuis online luisteren en toekijken hoe de agenda en hun vragen worden afgewerkt.

Ook wordt verwacht dat in die noodwet wordt opgenomen dat het bestuur desgewenst de AvA en het opmaken van de jaarrekening kan uitstellen.

Wanneer de noodwet in werking zal treden en hoe lang deze zal gelden, is nog niet bekend. Reijnders advocaten houdt u op de hoogte omtrent te ontwikkelingen.