nieuws

van ons

Omzeiling beslagvrije voet bij loonbeslag

Wanneer uw facturen onbetaald blijven en herinneringen en aanmaningen geen effect hebben, wordt het tijd om actie te ondernemen. In sommige gevallen zorgt een sommatiebrief van een advocatenkantoor voor betaling van de factuur. Blijft betaling uit, dan kan een incassoprocedure uitkomst bieden.

Als de facturen niet of onvoldoende worden betwist, zal de rechter een vonnis wijzen waarin de debiteur wordt veroordeeld tot voldoening van het gevorderde bedrag. Eventueel aangevuld met rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. Vol vertrouwen wordt de debiteur aangeschreven en de deurwaarder op pad gestuurd om het vonnis te executeren. De schuldeiser kan echter van een koude kermis thuiskomen, wanneer blijkt dat de debiteur onvoldoende financiële middelen heeft om de vordering te voldoen.

Houdt dit dan in dat van deze kale kip niet te plukken valt? Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven. Als iemand echt niets heeft, dan valt er ook niets te halen. Wanneer iemand werkt en een regelmatige inkomstenbron heeft, ligt de situatie anders.

Salaris

In zulke gevallen kan er beslag worden gelegd op het salaris van de debiteur. Dit zogenaamde derdenbeslag wordt onder de werkgever gelegd, zodat de debiteur slechts een gedeelte van zijn salaris ontvangt. Het overige deel wordt aan de deurwaarder overgemaakt, die dat doorstort naar de schuldeiser. Om te voorkomen dat een debiteur niet meer in zijn levensonderhoud kan voorzien, heeft de wetgever de beslagvrije voet geïntroduceerd. De beslagvrije voet is het gedeelte van het salaris waar geen beslag op kan worden gelegd, om te voorkomen dat noodzakelijke kosten niet meer kunnen worden betaald, zoals woonruimte, zorgverzekering en eerste levensbehoeftes.

Niet linksom, dan rechtsom

Bij een loonbeslag duurt het vaak lang voordat de volledige schuld is voldaan. Enkele deurwaarders hebben daar in de praktijk een mouw aan weten te passen. Zij hebben naast het beslag onder de werkgever ook beslag gelegd onder de bank op de bankrekening die de debiteur daar aanhoudt en waar het restant van het salaris op wordt bijgeschreven. De beslagvrije voet wordt hiermee feitelijk omzeild. Uit de rechtspraak volgt dat het wettelijk stelsel zich hier in de eerste plaats niet tegen verzet. Dat het onwenselijk is, maakt dat niet anders. Er zijn ook geluiden die van mening zijn dat dit 'extra' beslag onrechtmatig is. Daarom heeft de minister het voorstel 'herziening beslag en executierecht' ter consultatie aangeboden. Dit voorstel dient onder meer ter borging van het bestaansminimum van schuldenaren.

Heeft u te maken met onbetaald gebleven facturen of is er onrechtmatig beslag op uw inkomen gelegd? Bij reijnders advocaten kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan.

Meer vragen hierover? Bel Peter