nieuws

van ons

Ontslag met vaststellingsovereenkomst; hoe zeker is dat?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vso) of een beëindigingsovereenkomst komt vaak voor. Beëindiging met wederzijds goedvinden wordt dit ook wel genoemd. Maar wat heeft de werknemer nu precies goed gevonden? En kan de werknemer na akkoord op zijn handtekening terugkomen?

Bedenktermijn

In het algemeen geldt voor overeenkomsten de regel: afspraak is afspraak! Voor de vaststellingssovereenkomst ligt dit net anders. De werknemer kan met een beroep op de bedenktermijn van twee weken onder de overeenkomst uit. Een reden hoeft hij hier niet voor te geven. Het enige dat de werknemer hoeft te doen, is de werkgever binnen twee weken te laten weten dat hij terugkomt op zijn handtekening. Van een werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktermijn wijst (anders heeft de werknemer drie weken de tijd). Of de werknemer zich, voor hij zijn handtekening zette, wel of niet juridisch heeft laten adviseren maakt niet uit.

Onderzoeks- en informatieplicht

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan nadelige gevolgen hebben voor een werknemer. Dit geldt in het bijzonder voor een zieke werknemer of bijvoorbeeld wanneer er ten onrechte geen opzegtermijn in acht wordt genomen. De werkgever mag daarom niet uitsluitend uit het feit dat de werknemer de beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend afleiden, dat de werknemer akkoord gaat met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onder de afgesproken voorwaarden).

De werkgever dient na te gaan of de werknemer beseft dat zijn akkoord wordt gevraagd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder garantie op terugkeer, en of hij de consequenties van zijn akkoord overziet. De werkgever dient de werknemer over deze consequenties ook te informeren. Denk daarbij aan het niet (aansluitend) kunnen verkrijgen van een uitkering. Dit betekent dat een werkgever de werknemer volledig en juist dient te informeren over zijn rechten en risico's.

Wordt de werknemer openlijk juridisch bijgestaan, dan kan een werkgever de werknemer voor deze informatie ook naar zijn jurist verwijzen. Naarmate de werknemer de gevolgen van de beëindigingsovereenkomst – met behulp van een jurist – beter kan inschatten wegen de onderzoeks- en informatieplicht namelijk minder zwaar. Het is dan wel verstandig om dit vast te leggen.

Werknemer kan er onderuit

Als blijkt dat de werkgever niet aan de onderzoeks- en informatieplicht heeft voldaan, dan kan dit gedurende drie jaar de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst tot gevolg hebben. Dus ook nog als de bedenktermijn van twee (of drie) weken voorbij is. Of de werknemer zich voor hij zijn handtekening zette wel of niet juridisch heeft laten adviseren, speelt hier wel een rol.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (vso) / beëindigingsovereenkomst ontvangen en wilt u deze laten beoordelen of heeft u vragen over de rechtsgeldigheid van een eerder overeengekomen beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij checken het graag voor u.