nieuws

van ons

Ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die een werkgever kan opleggen aan een werknemer. Omdat de werknemer direct zijn baan verliest én normaal gesproken geen uitkering zal kunnen krijgen, moeten werkgevers er goed over nadenken voordat zij een ontslag op staande voet geven. Om die reden zijn aan een ontslag op staande voet strikte regels gebonden.

Snel handelen richting de werknemer

Wanneer de werkgever een dusdanig zware reden (dringende reden) denkt te hebben om tot directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te kunnen gaan, moet er snel gehandeld worden. Zodra de reden zich voordoet en bij werkgever bekend is, moet daarop gehandeld worden richting werknemer. De werkgever mag onder omstandigheden wel enige tijd nemen voor het verrichten van onderzoek, het horen van de werknemer en het inwinnen van juridisch advies, maar dit hangt sterk van de zaak af en beperkt zich vaak tot slechts enkele dagen. De reden voor het ontslag moet vervolgens ook zonder vertraging – gelijktijdig met het ontslag - aan de werknemer worden verteld. Werkgevers let op, dit komt nauw!

WhatsApp-gegevens van de werknemer

In een recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam maakt een werkgever gebruik van privé WhatsApp-gegevens van de werkneemster. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen, omdat uit haar WhatsApp-gesprekken (met onder meer haar moeder en vriend) blijkt dat zij zich bij werkgever ziek had gemeld, maar zelf ook niet van mening was dat zij ziek was. De werkneemster had kortom gelogen. Werkgever kwam hier achter, nadat een collega van de bewuste werkneemster op de laptop van werkneemster ging werken en op die laptop automatisch de WhatsApp-gesprekken van de werkneemster in beeld kwamen. Uit de WhatsApp-gesprekken bleek dat werkneemster niet ziek was, maar dat zij ‘goed toneel heeft gespeeld’. In het WhatsApp-gesprek werd door werkneemster ook gezegd dat zij niet weet hoe lang zij griep nog kan gebruiken als excuus om thuis te blijven en dat zij bij een ander bedrijf een sollicitatiegesprek heeft gehad.

Werkweigering

Werkgever besluit de arbeidsovereenkomst van deze werkneemster met onmiddellijke ingang te beëindigen. In de ontslagbrief neemt werkgever op dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid/ziekte, maar van werkweigering.

Onrechtmatig verkregen bewijs?

Werkneemster is het niet eens met het ontslag en vraagt om doorbetaling van salaris. De werkneemster stelt dat het ontslag op staande voet niet aan te strikte regels voldoet en stelt dat werkgever gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen bewijs.

Terecht ontslag op staande voet

De werkneemster betwist de inhoud van de WhatsApp-berichten niet en heeft verder ook geen tegenbewijs geleverd tegen het door werkgever gestelde bedrog. De reden voor het ontslag is daarmee gegeven. Dat werkgever gebruik heeft gemaakt van buitengewoon privacygevoelige informatie waarvan werkneemster niet heeft gewild dat werkgever deze zou zien, maakt dit niet anders. Werkneemster heeft hier zelf een bijdrage aan geleverd door de WhatsApp-applicatie op de (werk)laptop te installeren. Het account van werkneemster is niet ‘gehackt’ om bij de informatie te komen. Daar komt bij dat de rechter gelet op het belang van waarheidsvinding ook ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ mag meewegen. Dit is alleen anders als sprake is van bijkomende omstandigheden. In deze zaak was niet het geval. Het ontslag houdt stand en deze werknemer krijgt geen transitievergoeding.

Let op!

Dit is een mooi voorbeeld. Iedere ontslag (op staande voet) zaak staat echter op zichzelf. De persoonlijke omstandigheden van een werknemer wegen mee en ontslag op staande voet blijft voor werkgevers het uiterste middel. Werkgevers en werknemers die te maken krijgen met ontslag (op staande voet) doen er daarom goed aan om altijd eerst overleg te hebben met een advocaat.

Vanwege de korte termijn om op te komen tegen een onterecht gegeven ontslag op staande voet, geldt voor werknemers dat het verstandig is om zo snel mogelijk na het gegeven ontslag contact op te nemen. Onze arbeidsrecht advocaten helpen u graag.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Maaike