nieuws

van ons

Ryanair moet forse vergoeding betalen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van haar piloten

Op 23 april 2019 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in de Ryanair-zaken. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomsten van de acht piloten per 1 mei a.s. ontbonden en Ryanair moet aan de piloten een forse vergoeding betalen. De vergoeding varieert van € 380.000,- tot € 480.000,- per piloot.

Wat speelde er in deze zaak?

De piloten waren al geruime tijd met Ryanair in onderhandeling over een cao. In augustus 2018 raakten de onderhandelingen in een impasse, als gevolg waarvan het personeel twee collectieve stakingsacties heeft uitgeroepen. Op 10 augustus 2018 en 28 september 2018 hebben deze stakingen plaatsgevonden. Ryanair heeft in kort geding nog geprobeerd om de stakingen in een procedure te verbieden. Dit verbod werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Enkele dagen na de laatste staking kondigde Ryanair aan dat zij haar basis in Eindhoven per 5 november 2018 zou sluiten. De piloten die in Eindhoven zijn gestationeerd, ontvingen een brief waarin zij werden geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden. Zij kregen de keuze uit zes andere bases of een contract waarmee ze iedere drie maanden een nieuwe basislocatie zouden krijgen (‘mobile contract’). Binnen drie dagen dienden de piloten hun keuze door te geven.

De piloten konden zich niet vinden in de handelswijze van Ryanair en in oktober 2018 startten zij een kort geding. Een dag voor het kort geding ontvingen de piloten het bericht dat Ryanair hen allemaal had ingezet als ‘mobile pilot’. Op 1 november 2018 werd in kort geding geoordeeld dat Ryanair de piloten niet zonder hun toestemming mocht overplaatsen. Ook moest Ryanair het loon van de piloten blijven doorbetalen. Nog diezelfde dag diende Ryanair bij het UWV een collectieve ontslagaanvraag in voor haar piloten. In maart 2019 werd die aanvraag geweigerd, omdat Ryanair onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de sluiting van de basis in Eindhoven noodzakelijk was vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

De piloten hebben in de procedure gesteld dat Ryanair hen heeft geïntimideerd door erop aan te dringen dat zij niet mochten staken. Ryanair dreigde namelijk met reorganisatie en sluiting van de basis in Eindhoven. Ryanair heeft deze sluiting doorgezet, ondanks dat van bedrijfseconomische redenen geen sprake was. De piloten zijn van mening dat de sluiting van de basis in Eindhoven een strafmaatregel was als reactie op de stakingen.

Daarnaast heeft Ryanair de piloten onder druk gezet door binnen drie dagen kenbaar te maken op welke basis zij willen werken of dat zij een mobile contract wensen aan te gaan.

De piloten stellen zich op het standpunt dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt in de eerste plaats dat de contracten ontbonden kunnen worden, omdat er vanwege de impasse geen perspectief bestaat op een zinvolle voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Ernstig verwijtbaar handelen

De piloten hebben recht op de transitievergoeding, maar ook een billijke vergoeding omdat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ryanair heeft volgens de kantonrechter op meerdere momenten ongeoorloofde druk uitgeoefend op de piloten. Ook heeft Ryanair haar ingrijpende besluiten (sluiting basis in Eindhoven en zonder toestemming wijzigen van de contracten) onvoldoende onderbouwd. Ryanair heeft daarmee een ernstig verstoorde arbeidsverhouding veroorzaakt, als gevolg waarvan de piloten hun werkzaamheden niet meer op een normale manier kunnen uitoefenen.

De piloten hebben door het verwijtbare handelen van Ryanair recht op compensatie voor de schade. De kantonrechter heeft geoordeeld dat Ryanair zes piloten een vergoeding van € 350.000,- moet betalen. Een andere piloot moet € 400.000,- ontvangen, omdat het voor hem moeilijk is vergelijkbaar werk te vinden. De laatste piloot krijgt een vergoeding van € 425.000,-, omdat hij vanwege zij leeftijd en het senioriteitsbeleid in de luchtvaart waarschijnlijk niet meer in aanmerking zal komen voor de functie van gezagsvoerder. Deze vergoedingen moet Ryanair betalen naast de transitievergoeding die varieert tussen de € 33.000,- en € 84.000,-.

Ryanair heeft al direct laten weten het niet eens te zijn met de uitspraken en in hoger beroep te zullen gaan. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

Meer vragen hierover? Bel Kees