nieuws

van ons

Stageovereenkomst vs. Arbeidsovereenkomst

Werkt u wel eens met stagiaires? Dan is de kans groot dat u met hen een stageovereenkomst heeft gesloten. Maar wat nu als de stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn? Wat voor risico’s brengt dit met zich mee?

Definitie stageovereenkomst en arbeidsovereenkomst

De definitie van een stageovereenkomst is niet terug te vinden in de wet. Volgens de Hoge Raad is er sprake van een stageovereenkomst indien “de verrichte werkzaamheden primair gericht zijn op het vergroten van eigen kennis en op het opdoen van werkervaring en dus niet zo zeer op het verrichten van productieve arbeid”.
 

De definitie van een arbeidsovereenkomst staat wel duidelijk beschreven in de wet. Indien aan de volgende vereisten is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

 1. Er moet sprake zijn van arbeid;
 2. De werkgever betaalt loon;
 3. Er is sprake van een gezagsverhouding.
   

Indien een stagiaire werkzaamheden verricht (arbeid), waarvoor een vergoeding wordt betaald (loon) en een leidinggevende zeggenschap heeft over de wijze waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (gezagsverhouding), kan een stageovereenkomst dus als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Het voornaamste verschil is dat bij de stageovereenkomst de werkzaamheden gericht zijn op het vergroten van kennis en het opdoen van werkervaring en dus niet op (zoals bij een arbeidsovereenkomst) productieve arbeid. Er wordt niet gekeken naar de naam van de overeenkomst, maar naar de feitelijke uitvoering daarvan.

Gevolgen/risico’s

Indien een stageovereenkomst kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst kan dit de volgende gevolgen met zich mee brengen:

 • De stagiaire/werknemer heeft ontslagbescherming;
 • De stagiaire/werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantietoeslag;
 • De stagiaire/werknemer heeft recht op loon tijdens ziekte;
 • De aanzegverplichting is van toepassing;
 • De stagiaire/werknemer heeft recht op het wettelijke minimumloon;
 • De stageovereenkomst telt mee in de keten van arbeidsovereenkomsten;
 • Er dient loonbelasting ingehouden te worden en premies werknemersverzekeringen dienen te worden afgedragen.

Conclusie

Het is dus lastig om vooraf uit te sluiten dat een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Het gaat namelijk om de feitelijke uitvoering van de arbeidsverhouding. Zorg in ieder geval dat (1) leren tijdens de stageperiode centraal staat en dus niet het verrichten van productieve arbeid. Pas op met (2) hoge stagevergoedingen; probeer aan te sluiten bij een onkostenvergoeding. Zorg dat de stagiaire (3) niet te veel andere klusjes uitvoert welke niet gericht zijn op het “leertraject”. Ga tenslotte na (4) of de stagiaire daadwerkelijk staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.


Heeft u vragen over een stageovereenkomst neem dan vrijblijvend contact met ons op.
 

Veel gestelde vragen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd indien er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Indien een dergelijk beding is opgenomen kan de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien hij daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV. Dit betekent dat de werkgever dus alsnog een ontslagprocedure moet starten om een arbeidsovereenkomst met een tussentijds opzegbeding voortijdig te laten eindigen. 

Je mag je werknemer drie bepaalde tijd contracten geven in een tijdsbestek van twee jaar. Contracten voor bepaalde tijd worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder opvolgen. Het is raadzaam om één contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te bieden. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden voor de transitievergoeding niet overschreden en kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden.

Natuurlijk kun je reijnders advocaten altijd bellen. Dat is zeker verstandig en ook kosteloos. Daarnaast kun je bij ons ook altijd terecht voor een gratis intakegesprek. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dit houdt in dat een werkgever één maand voor afloop van een contract voor bepaalde tijd schriftelijk moet aangeven op hij tot verlening van het contract wil overgaan en zo ja, tegen welke voorwaarden. Deze aanzegtermijn geldt niet voor contracten met een duur van 6 maanden of korter of als het contract voor de duur van een project is aangegaan. Wordt er helemaal niet aangezegd? Dan moet de werkgever een vergoeding betalen van één maandsalaris. Wordt er niet tijdig aangezegd? Dan moet de werkgever een vergoeding betalen over de periode dat hij te laat heeft aangezegd. Zie ook Aandachtspunten bij contracten voor bepaalde tijd.