nieuws

van ons

Update: Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Eerder schreven we al over de aanstaande wetswijziging ter compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Op dit moment worden werkgevers namelijk niet gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte van de werknemer. Hierdoor ontstaan de zogenaamde 'slapende dienstverbanden'.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt kortgezegd in dat als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat hij de transitievergoeding alsnog dient te betalen. Echter, deze transitievergoeding wordt vervolgens door het UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het is de bedoeling dat de wetswijziging een terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015, de datum waarop de transitievergoeding is ingevoerd. Dit betekent dat een werkgever die tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2019 een transitievergoeding heeft betaald - nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest – alsnog gecompenseerd wordt door het UWV. 

Verwachte ingangsdatum

De verwachting is dat de wijziging ingaat per 1 januari 2019. Deze ingangsdatum is nog niet definitief. 

Status wetsvoorstel

De Ministerraad heeft op 11 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State en dient daarna nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd te worden. Het voorstel kan dus nog wijzigen of zelfs helemaal van de baan worden geveegd.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Veelgestelde vragen

Dit is een vergoeding die toekomt aan de werknemer, enerzijds bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werkgever is deze transitievergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die: - Twee jaar of langer in dienst is en - Waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Dit houdt in dat een werkgever één maand voor afloop van een contract voor bepaalde tijd schriftelijk moet aangeven op hij tot verlening van het contract wil overgaan en zo ja, tegen welke voorwaarden. Deze aanzegtermijn geldt niet voor contracten met een duur van 6 maanden of korter of als het contract voor de duur van een project is aangegaan. Wordt er helemaal niet aangezegd? Dan moet de werkgever een vergoeding betalen van één maandsalaris. Wordt er niet tijdig aangezegd? Dan moet de werkgever een vergoeding betalen over de periode dat hij te laat heeft aangezegd. Zie ook Aandachtspunten bij contracten voor bepaalde tijd.

Het kan zijn dat je verrast wordt door een vaststellingsovereenkomst of dat je al een tijdje merkt dat het beter is als jij en je werkgever uit elkaar gaan. Een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij er tussen de werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden.

Doordat de arbeidsovereenkomst eindigt heb je na de einddatum geen recht meer op loon waardoor je dus terugvalt op een uitkering (tenzij je natuurlijk een nieuwe baan hebt gevonden). Een voorwaarde om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering is dat je niet “verwijtbaar werkloos” moet zijn geworden, dat wil zeggen dat je niet door je eigen schuld geen baan meer hebt. Door middel van een vaststellingsovereenkomst kun je bereiken dat je niet verwijtbaar werkloos bent en dus recht hebt op een WW-uitkering. Echter, het is wel noodzakelijk dat deze overeenkomst aan een aantal eisen voldoet, namelijk dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt, dat de opzegtermijn in acht is genomen en dat de werknemer geen verwijt valt te maken. Daarnaast heb je bij een vaststellingsovereenkomst geen recht op een transitievergoeding, tenzij je dit afspreekt met de werkgever. Wij kunnen je helpen met het onderhandelen over gunstige voorwaarden om zo op een goede manier uit elkaar te gaan. 

Natuurlijk kun je reijnders advocaten altijd bellen. Dat is zeker verstandig en ook kosteloos. Daarnaast kun je bij ons ook altijd terecht voor een gratis intakegesprek. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.