nieuws

van ons

Valpartij op de werkvloer? Dat kan een duur grapje zijn voor de baas!

Een valpartij op de werkvloer of ongeluk met de auto onderweg naar kantoor? Als werkgever kan je aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer lijdt. Over het algemeen geldt dat de lat voor de zorgplicht van de werkgever hoog ligt, zeker wanneer het gaat om een ongeval op de werkvloer.

De zorgplicht voor de veiligheid en werkomgeving van de werknemer rust op de schouders van de werkgever. De werkgever is namelijk degene die zeggenschap heeft over de werknemer, instructies kan geven, de werkplek inricht en de werkomstandigheden bepaalt. De werknemer hoeft enkel te bewijzen dat hij schade heeft geleden.

Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Wat zijn de criteria waarop wordt bepaald op de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer?

 • Plaats van het ongeval
  De zorgplicht van de werkgever ziet op de arbeidsplaats waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht. De ‘arbeidsplaats’ kan breed uitgelegd worden. Het gaat hier namelijk niet alleen over het terrein van de werkgever, maar ook in de auto of op de openbare weg kan de zorgplicht van de werkgever gelden. In een uitspraak droeg PTT Post namelijk de zorgplicht over een postbode die op de openbare weg achter weggewaaide post aan rende. De Hoge Raad vindt dat PTT Post instructies had kunnen en moeten geven ter voorkoming van het wegwaaien van post uit de bestelauto. PTT Post kon zich er niet achter verschuilen dat de werknemer schade had opgelopen op de openbare weg.
   
 • Tijdens uitvoering van de werkzaamheden
  Als werkgever ben je natuurlijk pas aansprakelijk voor de schade indien de schade is opgelopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ook dit wordt door rechters breed uitgelegd. Een vrachtwagenchauffeur moest zware machines in het buitenland afleveren. De werkgever had tegen hem gezegd dat hij niet hoefde te helpen met het lossen van de machines. Tegen deze instructie in hielp de chauffeur toch mee en liep hij letsel op aan zijn voet. De Hoge Raad oordeelt dat het vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit ondanks dat het lossen expliciet niet tot de werkzaamheden behoorde.
   
 • Ontstaan van het ongeval
  Het is niet de taak van de werknemer om aan te tonen wat de oorzaak van het ongeval is geweest. De oorzaak van het ongeval kan van belang zijn indien een werkgever een werknemer heeft uitgeleend, zoals bijvoorbeeld een uitzendbureau een uitzendkracht uitleent. Het is dan namelijk de vraag of de zorgplicht op het uitzendbureau of de inlenende werkgever rust. Het is aan de werkgever om dit te bewijzen.
   
 • Eigen schuld
  Indien de werknemer ook een verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontstaan van de schade, bijvoorbeeld omdat hij tegen de instructies in heeft gehandeld, heeft dat niet snel een gevolg met betrekking tot de aansprakelijkheid. De werkgever is volledig of helemaal niet aansprakelijk; hij kan niet gedeeltelijk aansprakelijk zijn. Volgens de wet is de werkgever niet aansprakelijk indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, maar deze opzet of bewuste roekeloosheid moet ook in belangrijke mate de schade hebben veroorzaakt. Uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op opzet of bewuste roekeloosheid vaak kansloos is. Een timmerman had de opdracht gekregen om te helpen met de opbouw van een bedrijfshal. De werkgever had de timmerman meerdere malen gewaarschuwd om niet op het onbeschermd stuk van het dak te gaan staan. Toch ging de timmerman op dat stuk dak staan en viel twee meter naar beneden. De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van bewuste roekeloosheid. De timmerman had zich direct voorafgaand aan het ongeval bewust moeten zijn van zijn roekeloos gedrag. Dit is vrijwel onmogelijk om dit als werkgever te bewijzen.

Conclusie

Al met al wordt er veel verwacht van de werkgever. U dient er als werkgever voor te zorgen dat uw werknemers zo veilig mogelijk in een gezonde werkomgeving kunnen werken. Indien u te maken krijgt met een ongeval van een werknemer tijdens werktijd en u heeft hier vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op.