nieuws

van ons

Verhuurder, check uw Energielabel!

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal over Energielabel C beschikken. Dat volgt uit het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ongeveer de helft van de kantoorgebouwen in Nederland voldoet nog niet aan deze verplichting. Het merendeel daarvan heeft überhaupt nog geen energielabel!

Engergielabel

Bij de verhuur van kantoorgebouwen bent u als verhuurder verplicht om een definitief geregistreerd energieprestatiecertificaat aan de huurder te verstrekken. Hetzelfde geldt overigens bij verkoop. Twijfelt u of uw kantoorpand over een energielabel beschikt? Raadpleeg dan de website [1] van de Rijksoverheid.

Beschikt u nog niet over een energielabel, vraag dit dan zo snel mogelijk aan. Enkel een gecertificeerd bedrijf (Beoordelingsrichtlijn 9500-U) mag Energielabels voor kantoren registreren. Na registratie is een label tien jaar geldig.

Uitzonderingen

De verplichting geldt niet, als: [2]

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Neem tijdig maatregelen om uw kantoorpand te verduurzamen

Voldoet het kantoorgebouw op dit moment nog niet aan energielabel C, dan zult u maatregelen moeten nemen om het kantoorgebouw te verduurzamen. Ons advies is om dat zo snel mogelijk te doen om kans op boetes, sluiting van het kantoor of een gebrek in de huurovereenkomst te voorkomen. 

Huurovereenkomst opstellen

Heeft u vragen over uw huurovereenkomst, of wilt u een huurovereenkomst opstellen of aanpassen? Bij reijnders advocaten zijn huurrecht specialisten werkzaam die u graag helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op!