nieuws

van ons

Weer handhaving op schijnconstructies vanaf 1 januari 2025

In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) ingevoerd. De hoofddoelstelling van de Wet DBA was het terugdringen van schijnzelfstandigheid (hiervan is sprake als iemand formeel de status heeft van zelfstandige, maar in de praktijk als werknemer wordt gekwalificeerd) alsmede de aanpak daarvan. Tevens zou meer duidelijkheid worden gecreëerd over de arbeidsrelatie voor zowel opdrachtgevers als zelfstandigen.

De Wet DBA bracht echter niet de gewenste duidelijkheid. Daarom is er kort na de invoering een handhavingsstop ingesteld. Deze handhavingsstop duurt momenteel nog steeds voort.

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA)

In januari 2021 is de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties van start gegaan. De uitkomst van de in de Webmodule ingevulde vragenlijst zou partijen meer duidelijkheid moeten geven over de vraag of een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat zij een arbeidsovereenkomst met elkaar zouden moeten aangaan. Op de Webmodule is veel kritiek geuit aangezien er vaak geen oordeel kon worden gegeven op basis van de verstrekte antwoorden. Hierdoor hadden partijen nog steeds geen duidelijkheid over hun arbeidsrelatie. De uitkomsten van de pilot liggen momenteel bij de Tweede Kamer. In het najaar zal hieraan vervolg worden gegeven.

De handhavingsstop eindigt uiterlijk op 1 januari 2025

Op 24 juni 2022 is kenbaar gemaakt dat het kabinet de ambitie heeft om de handhavingsstop per 1 januari 2025 of -indien mogelijk- eerder op te heffen. De belastingdienst zal dus weer gaan controleren of zelfstandigen die werken voor opdrachtgevers niet eigenlijk ‘verkapte’ werknemers zijn.   

Toekomst

Na de zomer komt het kabinet met een nadere uitwerking en een stappenplan zodat alle betrokkenen zich verder kunnen voorbereiden op het einde van de handhavingsstop. Op het gebied van (schijn)zelfstandigheid staat dus veel te gebeuren. Hopelijk ontstaat er snel meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie op het gebied van (schijn)zelfstandigheid!

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het werken voor opdrachtgevers en/of het werken met zelfstandigen, neem dan contact met ons op. reijnders advocaten helpt u graag!

Bent u een opdrachtgever of opdrachtnemer en heeft u vragen? Neem contact op met Wilma