nieuws

van ons

Werknemers krijgen meer zeggenschap bij dreigend faillissement

Op 21 juni 2016 is de Wet Continuïteit Ondernemingen I aangenomen. Deze wet brengt met zich mee dat de rechtbank voorafgaand aan een faillissement een stille curator kan aanstellen. Dit wordt ook wel een ‘pre-pack’ genoemd. Een stille curator kan een onderneming die in financiële problemen verkeert helpen bij de voorbereiding van een faillissement en een eventuele doorstart. De afgelopen jaren is er al vaker een stille curator aangesteld bij dreigende faillissementen, zoals bij Marlies Dekkers, Schoenenreus, De Harense Smit en Estro.

Stille curator

De stille curator krijgt twee weken de tijd om te onderzoeken of een eventuele doorstart kans van slagen heeft. Hierbij probeert de stille curator in de luwte een betere en minder verlies gevende wijze het faillissement af te ronden. De stille curator opereert meestal in het geheim waardoor er geen negatieve publiciteit ontstaat. Publiciteit gaat namelijk vaak gepaard met naamsbeschadiging, waardedaling en met schuldeisers die proberen op het laatste moment zich nog te verhalen op bijvoorbeeld de voorraad.

Meer zeggenschap werknemers

Voor jou als werknemer heeft een faillissement uiteraard grote gevolgen, omdat je je baan verliest. Met deze nieuwe wet krijgen werknemers meer zeggenschap bij een dreigend faillissement. De stille curator dient namelijk, op voorwaarde van geheimhouding, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te betrekken bij zijn werkzaamheden. Daarnaast zal er bij de afwikkeling van het faillissement een werknemer worden benoemd in de voorlopige commissie van schuldeisers. De aanleiding voor deze wijzigingen is dat er de afgelopen jaren verschillende bedrijven failliet zijn gegaan om vervolgens met minder of goedkoper personeel verder te kunnen, zoals bij Perry Sport en Scapino. Het doel hiervan is dat de belangen van de werknemers beter worden bewaakt.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan gerust contact met ons op.