nieuws

van ons

Wet compensatie transitievergoeding

Op 1 april 2020 is de Wet compensatie transitievergoeding (Wct) in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers vanaf die datum bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die ten minste twee jaar arbeidsongeschikt is (de langdurig arbeidsongeschikte werknemer).  Dit kan ook met terugwerkende kracht bij arbeidsovereenkomsten die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de werknemer was aan einde van de arbeidsovereenkomst nog ziek;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald.

Hoogte van de compensatie

De compensatie is meestal lager dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatie geldt namelijk het volgende.

Indien de werkgever en werknemer een lagere beëindigingsvergoeding zijn overeengekomen dan de wettelijke transitievergoeding, dan is de compensatie niet hoger dan de afgesproken vergoeding.

Ook wordt de werkgever gecompenseerd tot het wettelijk vastgestelde maximum. In 2020 is dat €  bruto. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan het wettelijk maximum, dan wordt dat bedrag vergoed.

Opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen komt (de zogenaamde loonsanctie) niet voor vergoeding in aanmerking.

Ook wordt de wettelijke rente niet gecompenseerd en komen werkgeverspremies niet voor vergoeding in aanmerking.

Tot wanneer kan men compensatie aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de compensatie kan worden aangevraagd.

Indien de transitievergoeding is betaald vóór 1 april 2020, dan kan tot en met 30 september 2020 een aanvraag worden ingediend.

Bij een volledige betaling op of na 1 april 2020 dient de aanvraag binnen zes maanden na de laatste betaling te worden aangevraagd.

Benodigde stukken

Voor de aanvraag dienen de volgende documenten bij het UWV te worden ingediend:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • loonstroken;
  • bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • op welke datum de werknemer 104 weken ziek is;
  • een berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • de betaling van de (transitie)vergoeding aan de werknemer; en
  • op welke datum de (transitie)vergoeding volledig is betaald. 


Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op compensatie van een betaalde transitievergoeding of heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor compensatie? Wij helpen u graag