nieuws

van ons

Rechtbank in Haarlem keurt eerste onderhandse akkoord met schuldeisers goed!

Sinds 1 januari 2021 is in Nederland de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet helpt bedrijven die door hoge schulden dreigen failliet te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Onder voorwaarden kan een akkoord met de schuldeisers worden afgedwongen.

Tot 1 januari 2021 was een dergelijk akkoord in principe enkel mogelijk met instemming van alle schuldeisers (en aandeelhouders) en daarom vrijwel niet af te dwingen hetgeen doorgaans een faillissement onvermijdelijk maakte.

Wet WHOA

Sinds de WHOA komt daar dus verandering in. Met de WHOA hebben bedrijven een extra kans om een faillissement af te wenden. Het voorkomen van een faillissement is mogelijk door middel van (1) schuldsanering via minnelijke regeling, (2) via de WSNP of () of de WHOA). De WHOA geldt voor alle bedrijven, dus ook voor eenmanszaken en ZZP’ers.

Om een eerste indruk te krijgen wat de voorwaarden zijn om met succes een akkoord ter goedkeuring aan de rechter voor te kunnen leggen kan gekeken worden op (het ondernemersplein van) de website van de Kamer van Koophandel.

De WHOA kan gezien worden als een welkome aanvulling om ondernemers een oplossing bij een dreigende faillissementssituatie te bieden. De eerste goedkeuring van een onderhands akkoord door de rechtbank is inmiddels een feit!

Bent u een ondernemer die zich (bijvoorbeeld door de coronamaatregelen) geconfronteerd ziet met een toenemende schuldenlast en wilt u onderzoeken of de WHOA uitkomst kan bieden? reijnders advocaten helpt u graag!

Voor meer informatie neemt u contact op met Jop