over reijnders advocaten

zonder poespas en transparant

U wilt succesvol zakendoen. Daarom levert u kwaliteit. U communiceert helder. U houdt uw organisatie op orde. Ook de juridische kant van uw zaken wilt u goed geregeld hebben. reijnders advocaten zorgt daarvoor.

Wij verlenen juridische diensten aan ondernemers. Dat doen wij op hoog niveau. Door ons te concentreren op de meest relevante rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht en arbeidsrecht, en ons snel en trefzeker te verdiepen in de praktijk van uw onderneming, komen we tot oplossingen die wérken. Tegelijk blijven we stevig met beide benen op de grond staan. reijnders advocaten is makkelijk te bereiken en helpt u zonder poespas vooruit. 

Welke juridische expertise heeft uw zaak nodig?

Bij reijnders advocaten weten we alles van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Twee belangrijke rechtsgebieden, waar iedere ondernemer mee te maken krijgt. Behalve expertise in hun onderdeel van het recht, hebben onze advocaten ook praktische ervaring in specifieke bedrijfstakken zoals financiële dienstverlening (inclusief lease en factoring) en de copier branche (kopieer- en printapparatuur). Maar in welke branche u ook actief bent, onze advocaten zorgen ervoor dat we begrijpen hoe uw bedrijf werkt en wat u wilt bereiken. Als we uw bedrijfstak nog niet kennen, maken we ons de bijzonderheden daarvan vlug en vanzelfsprekend kosteloos eigen.

De advocaten van reijnders gebruiken hun juridische kennis om het pad te effenen naar uw zakelijke succes. Zodat u uw handen vrij houdt om te ondernemen.

Waarom reijnders advocaten?

reijnders advocaten is in korte tijd uitgegroeid tot een succesvol kantoor. Succesvol in de zin van resultaten die we boeken. Maar veel meer nog in de wijze waarop klanten, medewerkers en relaties ons beleven. Dat reijnders advocaten staat voor hoogwaardige, toegankelijke advocatuur, is duidelijk. Maar niet onderscheidend.

Kennis en kwaliteit van dienstverlening zijn vanzelfsprekend, maar niet de reden waarom mensen ons omarmen. Cliënten en collega’s voelen zich bij ons thuis, omdat we ‘anders’ zijn. Dat ‘anders’ zit hem in onze drijfveren. In wat wij als advocatenkantoor daadwerkelijk willen betekenen. Dat is wat mensen voor ons doet kiezen en aan ons bindt. 

We zijn anders dan het traditionele advocatenkantoor. Het gaat ons niet louter om het winnen van een zaak, maar veel meer om het samenbrengen van belangen en duurzame winst. Of we nu optreden als procesvertegenwoordiger in conflictsituaties of als begeleider van (zakelijke) processen, wij vinden dat de mens en zijn leven centraal dienen te staan. Advocatuur hoort in onze ogen een vak te zijn van integrale dienstverlening en het tot stand brengen van oplossingen.

Ons team

Wij geloven in de kracht van het individu én in de kracht van het team. Want alleen ben je in staat iets goed te doen, maar samen breng je iets uitzonderlijks tot stand. Dat betekent niet dat alle neuzen dezelfde kant op dienen te staan (juist verscheidenheid maakt een team boeiend en inspirerend en een zaak bekijken vanuit verschillende perspectieven levert een enorme rijkdom op). Maar wel dat alle harten voor hetzelfde kloppen.   

Wij geloven in het enorme potentieel van ons team. Dat het goed met vrijheid en verantwoordelijkheid kan omgaan. Wie ruimte en vertrouwen krijgt, presteert niet alleen beter, maar is ook meer tevreden en gelukkig. En het is onze stellige overtuiging dat tevreden en gelukkige collega’s de sleutel vormen tot tevreden en gelukkige cliënten.  

Je krijgt wat je geeft. Wij geloven in het goede in de mens en zien vertrouwen als voorwaarde voor prettige, duurzame en wederzijds renderende relaties. Met cliënten én collega’s.    

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

vraag & antwoord

Kennis is kracht

Je kunt je werknemers houden aan een concurrentiebeding indien dit beding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd indien schriftelijk gemotiveerd is dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het beding rechtvaardigen. Zie ook Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Je mag je werknemer drie bepaalde tijd contracten geven in een tijdsbestek van twee jaar. Contracten voor bepaalde tijd worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder opvolgen. Het is raadzaam om één contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te bieden. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden voor de transitievergoeding niet overschreden en kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden.

Dit is een vergoeding die toekomt aan de werknemer, enerzijds bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds bedoeld om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werkgever is deze transitievergoeding verschuldigd aan iedere werknemer die: - Twee jaar of langer in dienst is en - Waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Ja, dat kunnen wij. Klik hier voor de veelgebruikte begrippen in de rechtspraak. Mocht er iets niet tussen staan wat je graag wil begrijpen, mail ons dan.