De 'geleende' boot

Het probleem dat we voor onze cliënte hebben opgelost staat binnen reijnders advocaten beter bekend als 'De Batavis'.

Het probleem

Onze cliënte had geld uitgeleend aan een vriend waarvan die op zijn plaats een boot kocht en hiermee naar het buitenland vertrok. Er kwam onenigheid tussen beiden en de afgesproken rente werd niet betaald. Cliënte wilde de boot via een hypotheekrecht terughalen. De voormalige vriend vertikte te vertellen waar de boot zich bevond en de ruzie werd steeds heviger. Cliënte was bang nooit meer iets van zijn uitgeleende geld terug te zien. 

De oplossing

Doordat onze cliënt bij ons aanklopte zocht de voormalige vriend ook een advocaat. Door goed te communiceren met de advocaat kon uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst tot stand komen. De boot zou voor een bepaalde datum naar Nederland worden vervoerd waarna deze verkocht kon worden en het geleende geld vrij zou komen.

Het resultaat

Uiteindelijk bleek, doordat de voormalige vriend de boot ergens anders kon financieren, het niet nodig om de boot te verkopen. Cliënte kreeg hierdoor zijn geld sneller dan verwacht terug, met de afgesproken rente. De opluchting was enorm. 

Het inschakelen van een advocaat bracht een hoop rust met zich mee. Cliënte werd niet meer continue geconfronteerd met de ruzie en hoefde niet meer met de voormalig vriend te communiceren. Hierdoor kon cliënte de focus op haar onderneming houden en deze succesvol besturen.

REIJNDERS ADVOCATEN

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact met ons op.

Reijnders Advocaten

Rechtspersonen & vennootschaprecht

Ondernemingsrecht is bij Reijnders ondernemersrecht: mensen die zakendoen kunnen op ons rekenen bij al hun juridische vraagstukken. Naast het arbeidsrecht, een expertise op zichzelf, laat onze veelzijdige kennis van het ondernemersrecht zich groeperen rond drie focuspunten.

Neem contact op