Overeenkomst advocaat Eindhoven

In het dagelijks leven sluiten particulieren en ondernemers continu overeenkomsten. Welbeschouwd is een overeenkomst een afspraak tussen ten minste twee personen/partijen die rechten en plichten over en weer doet ontstaan. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk gesloten worden. Een pakje boter kopen in de supermarkt zorgt voor een overeenkomst die niet schriftelijk en zonder behulp van een advocaat tot stand komt. Bent of wordt u echter partij bij een overeenkomst met grotere belangen, dan is het belangrijk om hulp in te schakelen van een advocaat met verstand van zaken.  

Een overeenkomst, convenant of contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen twee of meer partijen; dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Vaak schakelen ondernemers anderen in om werk voor hen te verrichten. Dit kunnen werknemers zijn die in loondienst werken voor de onderneming of uitzendkrachten die worden ingehuurd via een uitzendbureau, maar ook zelfstandige professionals (zoals zzp’ers of freelancers) kunnen worden ingeschakeld. Elke constructie kent zijn eigen overeenkomst; met werknemers wordt een arbeidscontract gesloten, een uitzendbureau werkt met een uitzendovereenkomst en zelfstandige professionals werken met een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht lijkt enigszins op een arbeidsovereenkomst, echter mag er bij een overeenkomst van opdracht geen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dit houd in dat de zelfstandige professional het werk naar eigen inzicht en op eigen tijd uit mag voeren. Elke overeenkomst vraagt om een specifieke aanpak en is gebonden aan bepaalde regels. Wij als advocaat overeenkomst Eindhoven kijken graag met u mee.


Advocaat overeenkomst Eindhoven


Voorbeelden van overeenkomsten waarbij wij adviseren en begeleiden zijn koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht,  huurovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, financiële ove reenkomsten, leveranciers- en distributieovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten.

Een goede en waterdichte  overeenkomst voorkomt slepende discussies, conflicten en hoge kosten. Wilt u met werknemers, leveranciers, klanten en aandeelhouders een goede relatie, schakel ons dan in. Als deskundige advocaten contractenrecht  in Eindhoven zorgen wij voor het opstellen, beoordelen of wijzigen van uw overeenkomsten. Vaak zijn algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten. Wij beoordelen uw algemene voorwaarden of deze voldoen aan de juridische eisen, mocht u niet over algemene voorwaarden beschikken, stellen wij deze graag voor u op.


Overeenkomst advocaat Eindhoven


Zelfs indien een overeenkomst duidelijk is, kunnen partijen het hierover oneens worden met elkaar. Als één van de partijen zijn afspraken niet nakomt kan dit al snel zorgen voor grote gevolgen. Ook in dit geval kunnen wij u helpen, denk aan het onderhandelen over of beëindigen (opzeggen, ontbinden, vernietigen) van de overeenkomst. Of het nou advies over een overeenkomst betreft of bijstand in een procedure.

 

 

REIJNDERS ADVOCATEN

Wij helpen je graag.
Neem contact met ons op.