Huurrecht Eindhoven

Bent u op zoek naar een advocaat huurrecht in Eindhoven? Reijnders advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij op alle aspecten van het huurrecht. Wij kunnen u adviseren bij het aangaan van een huurovereenkomst of de beëindiging daarvan. Ook in procedures kunnen wij u van bijstand voorzien.

 

Huurders hebben een grote mate van huurbescherming. Dit betekent dat een huurder niet zomaar uit zijn woning of bedrijfspand kan worden gezet en de verhuurder niet zomaar een huurovereenkomst kan opzeggen. Er zijn een aantal in de wet genoemde opzeggingsgronden. Enkel in situaties die in de wet zijn genoemd, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen, waarbij alle wettelijke vereisten in acht moeten worden genomen. Voor verhuurder kan het daarom raadzaam zijn om een tijdelijk huurcontract te sluiten. Wij kunnen u adviseren of een tijdelijke huurovereenkomst mogelijk is.

Huurrecht advocaat Eindhoven

Om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een huurder die niet uit de woning of het bedrijfspand vertrekt, is het van belang dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. Wij kunnen zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte huurovereenkomst opstellen en controleren. Duidelijkheid bij aanvang van de huurovereenkomst voorkomt veel problemen tijdens de looptijd en bij de beëindiging daarvan. Mochten er toch conflicten ontstaan tussen de verhuurder en huurder gaan wij graag met u in overleg om tot een oplossing te komen. Mogelijk dat een wijziging van de huurovereenkomst een uitkomst is. 

 

Indien uw als verhuurder te maken heeft met een huurder die de huur niet of structureel te laat betaalt of overlast veroorzaakt, bespreken wij graag de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen. In sommige gevallen is de gang naar de rechter nodig. Wij, als advocaat huurrecht in Eindhoven, kunnen een ontbindingsprocedure opstarten en een vordering tot ontruiming van de woning of het bedrijfspand instellen.

Advocaat huurrecht Eindhoven

Ook staan wij regelmatig huurders bij die worden geconfronteerd met een ontruimingsprocedure bij de rechter. Bij Reijnders advocaten zullen de huurrecht advocaten te Eindhoven uw rechten als huurder in acht houden en doen we er alles aan een ontruiming te voorkomen.

 

Een onderwerp waar regelmatig discussies over ontstaan zijn gebreken in een woning of bedrijfspand. Als een verhuurder nalaat de gebreken te herstellen, kunnen wij u bijstaan en onderzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding. In sommige gevallen is het echter de huurder die de gebreken heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is of wordt een woning of bedrijfspand gebrekkig opgeleverd. Wij beoordelen in dat geval of u als verhuurder de schade op de huurder kunt verhalen en starten daarvoor zo nodig een procedure.

 

Heeft u juridische vragen op het gebied van het huurrecht wij gaan graag met u in gesprek om deze vragen te beantwoorden en u te adviseren.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons