De wanbetaler

Een stel droomde ervan samen een eigen restaurant beginnen. Onze cliënte, een leasemaatschappij, heeft hen daarbij geholpen door allerlei dure horeca-apparatuur (denk aan: professioneel fornuis, oven, wijnbar, koffiemachine etc.) voor te financieren.

Het probleem

Het werd een prachtig restaurant maar toen de eigenaars met ruzie uit elkaar gingen werd cliënte plotseling niet meer betaald. Zij heeft het ex-stel aan de betalingen herinnerd en er zelfs een deurwaarder op af gestuurd maar er kwam geen reactie.

De oplossing

Nadat wij een sommatie aan het stel hebben verzonden kwam er eindelijk een reactie. Het bleek dat een aantal van de spullen al waren verkocht terwijl ze dat niet mochten doen, cliënte was tenslotte nog de rechtmatige eigenaar. Om er zeker van te zijn dat niet alle spullen zouden worden verkocht, hebben we ervoor gekozen beslag te leggen op de nog aanwezige spullen. Hierna is een procedure gestart, dit zorgde voor de nodige druk in de onderhandelingen. Omdat het erop uit zou draaien dat één van de eigenaars voor de gehele vordering zou opdraaien omdat de ander ondertussen failliet verklaard werd hebben we bemiddeld in de onderhandelingen. Tussen partijen is een regeling getroffen waardoor de proceskosten laag bleven en cliënte een groot deel van haar vordering en de haar in eigendom toebehorende spullen terug kreeg.

Het resultaat

Door de druk op te voeren is er uiteindelijk een reactie en betaling ontlokt. Ook is de werderpartij in de proceskosten veroordeeld wat betekent dat cliënte een deel van de gemaakte kosten vergoed heeft gekregen.

REIJNDERS ADVOCATEN

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact met ons op.

Reijnders Advocaten

Rechtspersonen & vennootschaprecht

Ondernemingsrecht is bij Reijnders ondernemersrecht: mensen die zakendoen kunnen op ons rekenen bij al hun juridische vraagstukken. Naast het arbeidsrecht, een expertise op zichzelf, laat onze veelzijdige kennis van het ondernemersrecht zich groeperen rond drie focuspunten.

Neem contact op