Zomaar ontslagen?

Cliënte kreeg na vijf jaar dienstverband plotseling een beëindigingsovereenkomst onder haar neus geschoven met het verzoek deze te ondertekenen.

Het probleem

In de beëindigingsovereenkomst werd alleen maar een transitievergoeding aangeboden van € 4.463,=. Zij had nog nooit een slechte beoordeling gehad en heeft altijd met plezier gewerkt. Hevig geschrokken mocht mevrouw haar spullen pakken en is zij naar huis gestuurd toen zij de overeenkomst niet wenste te ondertekenen. Hierna werd door de advocaat van haar werkgever gedreigd om naar de rechter te gaan. Het was erg vervelend en voelde onredelijk dat haar werkgever haar op deze manier wilde ontslaan.

De oplossing

Wij hebben haar werkgever aangeschreven en aangegeven op welke gronden mevrouw niet akkoord ging met de beëindigingsovereenkomst. Na wat bemiddeling hebben we de procedure kunnen voorkomen en ervoor gezorgd dat mevrouw een vergoeding van € 11.000,= en twee maanden vrijstelling van werk met behoud van salaris heeft gekregen.

Het resultaat

Het feit dat de werkgever akkoord is gegaan met een hogere vergoeding gaf blijk van de fout die zij maakte. Cliënte was erg opgelucht. Bij deze werkgever blijven werken was door de verstoorde relatie en onaangename werksfeer geen optie meer. Ze gaf aan: "het boek nu met een goed gevoel dicht te kunnen doen en verder te gaan".

REIJNDERS ADVOCATEN

Hoe kunnen we helpen?
Neem contact met ons op.

Reijnders Advocaten

Rechtspersonen & vennootschaprecht

Ondernemingsrecht is bij Reijnders ondernemersrecht: mensen die zakendoen kunnen op ons rekenen bij al hun juridische vraagstukken. Naast het arbeidsrecht, een expertise op zichzelf, laat onze veelzijdige kennis van het ondernemersrecht zich groeperen rond drie focuspunten.

Neem contact op