Faillissement schuldenaar aanvragen zonder steunvordering?
De winst- en verliesrekening als steunvordering bij een faillissementsaanvraag

Faillissement schuldenaar aanvragen zonder steunvordering?
 

Als ondernemer wil je dat je facturen betaald worden. Maar in de praktijk wordt bijna iedere ondernemer wel een keer geconfronteerd met een debiteur die niet kan of niet wil betalen. Wat kun je op dat moment doen?

Er zijn legio (incasso)middelen om een debiteur alsnog tot  betalen te bewegen. Een van deze mogelijkheden is het aanvragen van het faillissement. Als het faillissement wordt uitgesproken, heeft de debiteur niet meer het beheer over zijn eigen vermogen en zal de curator de schulden van de debiteur in kaart brengen en afwikkelen. Nu een dergelijk scenario om meerdere redenen ongewenst is, kan een faillissementsaanvraag de prikkel voor de debiteur zijn om alsnog te betalen.  

 

Voorwaarden faillissementsaanvraag 

De faillissementsaanvraag van je debiteur zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Op grond van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring van een schuldenaar uitgesproken, indien de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Dit wordt in de praktijk vertaald in de regel dat de schuldenaar ten minste twee facturen van twee verschillende schuldeisers onbetaald moet laten. In de praktijk blijkt het vaak lastig om er achter te komen of je debiteur nóg een schuldeiser of een zgn. steunvordering heeft. 

 

Failliet ondanks ontbreken concrete steunvordering 

In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel werd een schuldenaar failliet verklaard, ondanks het ontbreken van een concrete steunvordering. In deze zaak stelde de verzoeker van het faillissement zich op het standpunt dat er op basis van de winst- en verliesrekening van de schuldenaar geconcludeerd kon worden dat er nog meer schuldeisers moesten zijn. De verzoekende partij had een vordering van € 787.635,68 op de schuldenaar en de winst- en verliesrekening van de schuldenaar toonde aan dat er sprake was van een negatief saldo van € 8.735.778,00. 

De rechter vroeg tijdens de faillissementszitting of de schuldenaar kon verklaren waar het negatieve saldo van € 8.735.778,00 aan te wijten was. Hier volgde geen eenduidig antwoord op: ‘Er zou nog een andere schuldeiser kunnen zijn, maar dat was allemaal al afgewikkeld’. De rechter maakt korte metten met dit verweer van de schuldenaar en oordeelt dat alle omstandigheden bij elkaar genomen en in onderling verband bezien, maken dat summierlijk blijkt dat de schuldenaar ook andere schuldeisers dan verzoeker onbetaald heeft gelaten. Het feit dat verzoeker de steunvorderingen niet kan specificeren, doet hier volgens de rechter niets aan af. De schuldenaar werd in dit geval dan ook failliet verklaard. 

 

Wij helpen je graag 

Zie jij je geconfronteerd met een debiteur die facturen onbetaald laat en overweegt je het faillissement van deze schuldenaar aan te vragen? Reijnders Advocaten helpt je graag! Ben je nieuwsgierig naar andere incassomogelijkheden, klik dan hier.

FAILLISSEMENT VAN JE DEBITEUR AANVRAGEN?