Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden correct ter hand gesteld?

Algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd, spelen een belangrijke rol bij het sluiten van overeenkomsten. Er gelden wel een aantal eisen waaraan moet worden voldaan, voordat je als ondernemer een geldig beroep kan doen op een beding uit de algemene voorwaarden. Zo moeten de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst én ter hand worden gesteld.

Ter hand stellen van de algemene voorwaarden

Ter handstelling van algemene voorwaarden betekent dat je aan de wederpartij de mogelijkheid geeft om, vóór het sluiten van de overeenkomst, van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Gebeurt dit niet, dan worden de algemene voorwaarden vernietigd en wordt geacht dat ze nooit van toepassing zijn geweest. 

Het fysiek overhandigen van de algemene voorwaarden is de meest duidelijke manier van ter handstelling. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden bij het overhandigen van de overeenkomst of de offerte. Fysieke overhandiging zal echter niet altijd mogelijk of handig zijn. 

 

Later raadplegen van algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden mogen ook via e-mail (in pdf) worden gestuurd, wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt. Het is dan belangrijk dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan. Zij moet namelijk de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op een later moment nog te kunnen raadplegen. 

 

Ter hand stellen op de website

Soms is het ook mogelijk om de algemene voorwaarden beschikbaar te stellen op een website. Dit kan wanneer de overeenkomst via dezelfde website tot stand komt als de website waarop de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Hierbij moet altijd duidelijk worden verwezen naar de vindplaats van de voorwaarden. Daarnaast geldt ook hier de eis dat de algemene voorwaarden eenvoudig moeten kunnen worden gedownload en opgeslagen. 

Als je een dienstverlener bent en je valt onder de (Europese) Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) geldt de verplichting tot terhandstelling niet. Betreffende dienstverleners kunnen de algemene voorwaarden ter beschikking stellen door te verwijzen naar de website waar deze voorwaarden te vinden zijn. De wederpartij moet de algemene voorwaarden wel gemakkelijk kunnen vinden op deze website. 

 

Vragen? 

Ben je betrokken in een geschil omtrent algemene voorwaarden of heb je andere vragen over algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Reijnders Advocaten helpt je graag! 

 

Bekijk de algemene voorwaarden
AANDACHT VOOR DE TOEKOMST VAN NU

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren?

Wij helpen je graag.