Zijn huurovereenkomsten woonruimte voor bepaalde tijd niet meer mogelijk?

In januari 2020 schreven wij een artikel over het stapelen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Onder bepaalde omstandigheden was het mogelijk om een huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd te verlengen zonder als verhuurder geconfronteerd te worden met huurdersbescherming. Vanaf 1 juli 2024 zijn deze “bepaalde omstandigheden” flink ingeperkt.

Wet vaste huurcontracten

 

Per 1 juli 2024 is namelijk de Wet vaste huurcontracten in werking getreden, waardoor vanaf die datum uitgangspunt is dat het alleen nog maar is toegestaan om huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd af te sluiten. 

 

Voor tijdelijke huurcontracten die vóór 1 juli 2024 zijn overeengekomen verandert in zoverre niets dat deze na de overeengekomen periode automatisch eindigen, mits het einde van de huur juist is aangezegd door de verhuurder. Als deze huurovereenkomst voor bepaalde tijd vervolgens verlengd wordt, geldt deze verlenging voor  onbepaalde tijd. 

 

Door de nieuwe wet eindigen huurovereenkomsten niet meer van rechtswege. Zij kunnen in beginsel alleen nog worden beëindigd via wederzijds goedvinden, ontbinding of opzegging op basis van één van de in de wet opgenomen opzeggingsgronden. Voorbeelden van opzeggingsgronden zijn dringend eigen gebruik en slecht huurderschap. 

 

 

Wanneer is het nog wel toegestaan om een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte af te sluiten? 

 

In het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst van 5 juni 2024 zijn enkele uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten opgenomen. Met een aantal specifieke groepen huurders kan toch een huurcontract voor bepaalde tijd overeengekomen worden. Het gaat om studenten, huurders die tijdelijk ergens anders wonen vanwege renovatie van hun woning, personen die uit een maatschappelijke opvang komen of in een sociale noodsituatie verkeren, huurders met wie een tweede-kans-huurovereenkomst wordt aangegaan, huurders tussen de 16 en 27 jaar die na overlijden van een ouder de huurovereenkomst overnemen, ouders die scheiden en tijdelijk een woning dichtbij de kinderen zoeken, huurders die op de Waddeneilanden werken en normaal gesproken ergens anders wonen en statushouders die direct uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting. 

 

Naast deze specifieke groepen zijn er nog een aantal reeds bestaande situaties, waarin verhuurders toch een huurcontract voor bepaalde tijd mogen aanbieden. Denk hierbij aan huurcontracten op grond van de Leegstandswet, tussenhuur, doelgroepcontracten, hospitaverhuur en een huurcontract ‘dat een gebruik betreft dat naar zijn aard van korte duur is’ (bijv. vakantiehuisverhuur). 

 

Kortom, het is vanaf 1 juli 2024 enkel in (zeer) specifieke situaties nog mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte af te sluiten. 

 

 

Wij helpen je graag

 

Word je geconfronteerd met een huurder die van mening is dat zijn huurovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen is of ben je benieuwd of je gebruik kunt maken van een van de (nieuwe) uitzonderingen die de wet biedt? Neem dan contact met ons op.

 

Reijnders Advocaten helpt je graag! 

 

 

 

HUURRECHT

Vragen over de Wet vaste huurcontracten? 

Neem gerust contact met ons op.