Reorganisatie

Als een onderneming in financieel zwaar weer komt, kan de werkgever ervoor kiezen om te reorganiseren. Dat doe je niet zomaar, aangezien het vaak nadelige consequenties heeft voor werknemers. 

Reorganisatie

Bij een reorganisatie neemt de werkgever afscheid van ingehuurde en tijdelijke krachten, maar daarnaast soms ook van werknemers met een vast contract. Een reorganisatie heeft een enorme impact op zowel de werkgever als werknemer. Zorgvuldigheid en weloverwogen beslissingen zijn hier dus op zijn plaats. Alleen al om de vervelende consequenties zoveel mogelijk in te perken.

Bij een reorganisatie staan we de werkgever bij met advies en de nodige juridische kennis. Ook werknemers die te maken krijgen met ontslag door een reorganisatie kunnen bij ons aankloppen.

Terug naar diensten
REIJNDERS ADVOCATEN

Wij helpen je graag.
Neem contact met ons op.