Ziekte en re-integratie

Ziekte op de werkvloer is vervelend. Niet alleen voor de zieke medewerker, maar ook zeker voor de onderneming. Die moet toch fatsoenlijk door draaien! Het is voor iedereen fijn om weer snel aan het werk te zijn. Bij een griepje of milde klacht is dat doorgaans natuurlijk het geval. Het wordt een ander verhaal als de werknemer zich frequent ziekmeldt, voor langere tijd afwezig is of om psychische redenen thuisblijft. En het is weer anders als het verzuim komt door een conflict op de werkvloer.

Ziekte en re-integratie

Als werkgever ben je verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte, het loon door te betalen. Deze termijn kan verlengd worden als je de re-integratieverplichtingen onvoldoende nakomt. Begrijpelijk dat je dus actie wilt ondernemen! Er zijn nogal wat zaken om rekening mee te houden wanneer je actie wil ondernemen richting een medewerker die verzuimt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je aan alle regels voldoet? Wij geven advies.

Terug naar diensten
REIJNDERS ADVOCATEN

Wij helpen je graag.
Neem contact met ons op.