Arbeidsrechtelijke gevolgen van liefde op het werk

Let op! Dit artikel is meer dan 1 jaar oud; de informatie is mogelijk achterhaald.

Liefde op het werk komt regelmatig voor. Voor werkgevers kan dit een voordeel zijn, omdat verliefde collega's langer werken, meer gedreven zijn en zich minder vaak ziek melden. Dit blijkt uit onderzoek. Toch zien werkgevers liever niet dat er relaties tussen collega's ontstaan. Wat als de liefde overgaat en exen met elkaar moeten samenwerken? Wat zijn dan de opties voor de werkgever?

Gelijkwaardige collega's

Werkgevers zullen een relatie tussen twee 'gelijkwaardige collega's' normaal gesproken moeten tolereren. Dit is alleen anders als de liefdesrelatie tot problemen leidt op het werk of als de werkverhouding verstoord raakt of dreigt te raken. Is dit het geval, dan mag de werkgever ingrijpen met de minst ingrijpende maatregel. Overplaatsing gaat voor ontslag. Ontslag is alleen mogelijk als een werkgever kan aantonen dat hij voldoende belang heeft om vanwege de relatie het dienstverband van een werknemer te beëindigen. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin twee geliefden elkaar vanwege hun functie moesten controleren.

 

 

Leidinggevende en ondergeschikte

Het ligt anders wanneer er sprake is van een relatie tussen werknemers die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. Dit geldt te meer omdat een ondergeschikte zich gedwongen kan voelen om de liefde van de leidinggevende te beantwoorden. Het bewust (langdurig) verzwijgen of ontkennen van een relatie met een ondergeschikte kan daarom vergaande gevolgen hebben voor een leidinggevende.
Een directeur die een relatie was aangegaan met een van zijn medewerkers, dat bleef ontkennen en weigerde mee te werken aan iedere oplossing, verloor daardoor zijn baan.

 

 

Relaties met cliënten, patiënten en leerlingen

Een liefdesrelatie tussen de werknemer met zijn cliënt, patiënt of leerling ligt extra gevoelig. Vaak is de basisnorm dat een hulpverlener of leraar geen affectieve relatie aangaat met een cliënt, patiënt of leerling. Zeker wanneer deze minderjarig is. De achtergrond van de norm is dat deze personen sterk afhankelijk zijn van de leraar of hulpverlener en dat zij door die afhankelijke positie niet of moeilijk in staat zijn tot het nemen van objectieve beslissingen. Wel geldt dat het recht op privacy eerder zal moeten wijken voor relaties die opbloeien ten tijde van de samenwerking, dan bij relaties die daarna opbloeien.

 

 

Liefde en concurrent

Zakelijke en persoonlijke belangen kunnen té verstrengeld raken als er concurrentiegevoelige informatie overgespeeld kan worden tussen de geliefden. Het beschermen van gevoelige informatie kan een werkgeversbelang zijn, waarvoor het belang van de werknemer moet wijken. Als bijvoorbeeld overplaatsing of functiewijziging geen oplossing biedt, kan dit zelfs leiden tot ontslag.

 

 

Liefdesrelatie melden

In een personeelsreglement kan worden opgenomen dat werknemers de werkgever moeten informeren als zij een liefdesrelatie krijgen met een van de hiervoor besproken personen. Is dit personeelsreglement op de arbeidsverhouding van toepassing, dan moet de werknemer zich daar in beginsel aan houden. Dit geeft de werkgever meer handvatten om in te grijpen waar nodig.

 

Heeft u hulp nodig bij een op de werkvloer ontstane relatie of het opstellen van (bepalingen in) een personeelsreglement? Neem dan contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.