De gps-tracker in de bedrijfsauto

Let op! Dit artikel is meer dan 1 jaar oud; de informatie is mogelijk achterhaald.

Steeds vaker krijgen wij vragen over de mogelijkheden om werknemers te controleren. Het installeren van een gps-tracker in de auto van de werknemer is daarvan een goed voorbeeld. Mag de werkgever dit zomaar doen?

Controlemogelijkheden van werknemers

Werkgevers hebben diverse mogelijkheden om automatisch informatie over hun personeel te verzamelen. Deze controle van werknemers is niet verboden, maar werkgevers moeten daarbij wel rekening houden met de privacy van de werknemers. Werkgevers mogen hun werknemers daarom niet in alle gevallen zomaar de hele dag volgen.

 

 

Voorwaarden

Controle van werknemers is toegestaan als dit voldoet aan de privacy wet- en regelgeving. Een werkgever die zijn werknemers wil controleren, moet voldoen aan de eisen uit onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

 

 

Gps-trackingsysteem

De belangrijkste voorwaarde is dat de werkgever een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) heeft. Dit belang moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de werknemer. Het plaatsen van een black box, board computer of gps-trackingsysteem moet verder nodig zijn om het doel van de werkgever te bereiken. Er mag geen andere manier mogelijk zijn om dat doel te bereiken, een manier die minder ingrijpend is voor de privacy van de werknemers.

 

De werkgever informeert de werknemers over wat toegestaan en wat verboden is, over dat controle mogelijk is en op welke manier controle plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld met gedragsregels of een protocol. De werkgever vraagt vooraf instemming aan de ondernemingsraad (OR) bij een regeling voor (heimelijke) controle.

 

 

In de praktijk

Specifiek voor het gps-trackingsysteem kan de werkgever bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang hebben om na te gaan welke auto zich het dichtst in de buurt van een klant bevindt, zodat hij deze auto naar de klant kan sturen. Het gaat dan om tracking van de locatie tijdens werktijd.

 

Voordat de werkgever een trackingsysteem in de auto plaatst, moet hij eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemer afweegt tegen zijn eigen belang. Verder moet de werkgever de werknemer laten weten waarom het trackingsysteem gegevens verzamelt, wanneer dit gebeurt en om welke gegevens het gaat.

 

 

Controleren privégebruik

Bij het controleren in privétijd wegen de privacybelangen van de werknemer vrijwel altijd zwaarder dan het belang van de werkgever. Bij veel bedrijven kan de black box, de board computer of het gps-systeem daarom worden uitgezet in privétijd.

 

Als het tracken wel nodig is tijdens privétijd, dan mag de werkgever in beginsel niet bijhouden waar de werknemer tijdens privéritjes naartoe rijdt. Dat is vaak niet relevant. Het gaat meestal enkel om de vraag óf de rit privé is.

 

Of controle van werknemers mag en op welke manier dit het beste kan plaatsvinden verschilt van geval tot geval. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.