Leasing bestaat niet

Leasing, of de leaseovereenkomst, wordt niet in ons Burgerlijk Wetboek gedefinieerd en bestaat in die zin ook niet. Leasing heeft geen eenduidige juridische betekenis. Toch is leasing al ruim 60 jaar in Nederland bekend en inmiddels een belangrijke vorm van financiering van bedrijfsmiddelen.

Wat is leasing?

Leasing is een combinatie van een gebruiksrecht en financiering van bedrijfsmiddelen (o.a. kopieermachine, hijskraan, vrachtauto), (personen)auto’s en huishoudapparaten. Met of zonder koopintentie en met of zonder extra dienstverlening behorend bij het (lease)object. Denk voor het laatste aan onderhoud, verzekering en reparatie.

De leasemaatschappij, oftewel de lessor, stelt het object op basis van afspraken in een leaseovereenkomst voor gebruik ter beschikking aan de lessee (gebruiker).

Leasing is objectfinanciering en is overzichtelijk. De lessor is eigenaar of pandhouder van het object. Extra zekerheden hoeft de lessee niet te geven. Een ander voordeel van leasing ten opzichte van een banklening is dat een bank zelden of nooit bereid is het object 100% te financieren en rekening te houden met een slottermijn. Een leasemaatschappij doet dat wel. 

 

Leasen eenvoudig en overzichtelijk voor ondernemers?

Is leasing dan alleen maar eenvoudig, overzichtelijk en gedienstig aan de wensen van vooral ondernemers? Het antwoord laat zich raden: neen. Leasing kan juridisch namelijk behoorlijk complex zijn, met bijgevolg de nodige risico’s voor zowel de lessor als de lessee.

Zo kent het Nederlandse recht meerdere benoemde overeenkomsten (o.a. huurkoop, huur) met bijbehorende dwingende regels. Regels waar niet per overeenkomst van afgeweken kan worden en die zomaar van toepassing kunnen zijn of worden op leaseovereenkomsten met bepaalde kenmerken. Met soms verstrekkende gevolgen.

Ook zal een leasemaatschappij bij de financiering van objecten die deel uitmaken van de inventaris van een onderneming (bodemzaken) niet in het mes van betalingsonmacht van de lessee willen lopen. Immers wanneer de lessee de belastingdienst niet betaalt, kan de belastingdienst leaseobjecten (in het openbaar) verkopen en uit de opbrengst de belastingschuld voldoen. De leasemaatschappij kan dit voorkomen door de leaseovereenkomst zo op stellen dat deze voldoet aan de tamelijk complexe leaseregeling (Leidraad Invordering 2008).

 

Leasen van bedrijfsmiddelen

Al met al kan leasing een aantrekkelijker alternatief voor bancaire financiering zijn. Daarbij komt dat er in Nederland aanzienlijk meer leasemaatschappijen dan banken zijn, dus er is ook ruimere keus.

Overweeg je bedrijfsmiddelen te leasen? Of heb je een discussie of geschil naar aanleiding van een leaseovereenkomst? Reijnders Advocaten is dan je sparringpartner en probleemoplosser.

Reijnders Advocaten -  Aandacht voor de Toekomst van Nu.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.