Nederlandse leasemaatschappijen pleiten voor radicale afschaffing van het bodem(voor)recht van de Belastingdienst 

Recent heeft de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (Leasing Nederland) door middel van een zogenoemde position paper uiteengezet waarom het binnen Europa wezensvreemde wettelijke bodemvoorrecht van de Belastingdienst dient te verdwijnen.

Leasing, ofwel object financiering (‘asset based finance’), is voor Europese bedrijven de 2e belangrijkste externe financieringsbron. Bijna de helft van de bedrijven in Europa gebruikt leasing. Bancaire financiering is slechts een fractie groter. In Nederland wordt leasing belemmerd door het bodem(voor)recht en dit heeft dus nadelige gevolgen voor de financiering van bedrijven.  

 

Wat is het bodemvoorrecht?

 

Het bodemvoorrecht is het voorrecht van de Belastingdienst om zich met voorrang te verhalen op goederen van een belastingschuldige. Als deze goederen bodemzaken omvatten dan kan de Belastingdienst zich ook verhalen op deze bodemzaken wanneer die verpand zijn aan of in eigendom toebehoren aan derden. Zoals leasemaatschappijen. 

Een bodemzaak is letterlijk een zaak die zich op de bodem van de belastingschuldige (de bedrijfsvloer) bevindt, bijvoorbeeld machines, kantoormeubelen, computers.

 

Waarom wordt financiering door leasing belemmerd?

 

Financiering wordt door leasing belemmerd omdat de leasemaatschappij vaak als enige zekerheid voor de terugbetaling van een verstrekte financiering de eigendom van of een (bezitloos) pandrecht heeft op betreffende goederen. Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel zoals een machine nodig heeft en er zijn onvoldoende liquide middelen beschikbaar, dan is een leasemaatschappij, onder voorwaarden, bereid deze machine geheel te financieren met als enige zekerheid de juridische eigendom van deze machine of een pandrecht. Wanneer deze juridische eigendom of dit pandrecht kan worden aangetast door de Belastingdienst dan is dit een risico dat zorgt voor terughoudendheid. 

 

Safe harbour regeling ingewikkeld en duur

 

De voorwaarden om bodemzaken door middel van leasing ‘veilig’ te financieren en niet geconfronteerd te kunnen worden met het bodemvoorrecht van de Belastingdienst, zijn veelomvattend en erg ingewikkeld. Zo kent de Leidraad Invordering 2008 een zogenoemde Leaseregeling waarin een ‘safe harbour regeling’ is opgenomen die, mits minutieus op de leasing van betreffende bodemzaak toegepast, min of meer zekerheid verschaft dat de Belastingdienst zich “terughoudend” zal opstellen en de reëele eigendom van de leasemaatschappij zal respecteren. De complexiteit leidt tot hoge administratieve en advieskosten terwijl er nooit waterdichte zekerheid is. Ook zijn er met enige regelmaat discussies en procedures met de Belastingdienst.  

 

Integrale afschaffing bodemvoorrecht

 

Het bodemvoorrecht belemmert dus de financiering. En de upside in de vorm van aanzienlijke opbrengsten voor het Rijk is nooit cijfermatig aangetoond. Het is daarom de overtuiging van (niet alleen) Leasing Nederland dat de opbrengsten van het bodemvoorrecht bij lange na niet opwegen tegen de financiële voordelen voor de BV-Nederland als het bodemvoorrecht niet zou gelden. 

 

En nu maar hopen dat de position paper in Den Haag snel wordt opgepakt! 

 

Heeft u vragen over lease, de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit voor MKB ondernemers zo belangrijke financieringsinstrument? Reijnders Advocaten staat al vele jaren zowel leasemaatschappijen als lessees met raad en daad bij en helpt graag!  

REIJNDERS ADVOCATEN STAAT AL VELE JAREN ZOWEL LEASEMAATSCHAPPIJEN ALS LESSEES MET RAAD EN DAAD BIJ.

Bent u ondernemer en wilt u meer weten over leasing?

Wij informeren u graag|!