Tellen inkomsten uit de webwinkel wel/niet mee bij het aanvragen van een huurkorting?

Op 15 juli kwam de kantonrechter in Rotterdam de verhuurder tegemoet door bij tussenuitspraak te beslissen dat inkomsten uit de webwinkel (van Scotch & Soda) meewegen bij de berekening of de huurder recht heeft op korting van zijn huur. Aangezien de huurder haar verzoek tot huurvermindering enkel baseerde op de weggevallen omzet van haar stenen winkels werd zij  door deze rechter teruggefloten en moet zij haar huiswerk over doen. Haar berekening was immers onvolledig.

Een andere kantonrechter in Rotterdam komt meer recent tot een tegengesteld oordeel en laat de omzet uit de webwinkel (van Essential Antwerp) niet meetellen als zij huurkorting vraagt vanwege corona. In beide gevallen ging het om dezelfde verhuurder/vastgoedbelegger.

 

Dit welles/nietes spel is voor huurders en verhuurders een extra reden om uit te kijken naar de antwoorden die de Hoge Raad naar verwachting dit jaar nog zal geven op eerder gestelde (prejudiciële) vragen. De praktijk schreeuwt om duidelijkheid.

 

Op de volgende vragen wenst de praktijk duidelijke antwoorden, maar zij moet nog even geduld hebben.

  1. Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
  2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?(telt de webomzet wel/niet mee?)
  3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
  4. (Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?)

 

 

Wij helpen u graag

Wordt u geconfronteerd met problemen ten aanzien van het al dan niet nakomen van (commerciële) contracten vanwege de coronacrisis of kunt u zelf een contract niet meer nakomen? En wilt u onderzoeken hoe voor u een beroep op onvoorziene omstandigheden en “share the pain” zou kunnen uitpakken? reijnders advocaten helpt u graag en snel.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.