Wat betekent 'hoger beroep' of 'appèl'?

Let op! Dit artikel is meer dan 1 jaar oud; de informatie is mogelijk achterhaald.

Tegen een beslissing of vonnis van de rechter (rechtbank) staat hoger beroep of met een ander woord: “appèl” open. Als men het niet eens is met de rechterlijke uitspraak (vonnis), kan er om een nieuwe uitspraak van een hogere rechter gevraagd worden. Indien er daadwerkelijk hoger beroep wordt ingesteld, dan wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. Het gerechtshof is de enige appèlinstantie. In Nederland zijn vier gerechtshoven, te weten: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch.

Hoe ga je in hoger beroep?

Het instellen van hoger beroep moet tijdig na het uitspreken van het vonnis gebeuren en heeft in beginsel schorsende werking (art. 350 Rv). Dat laatste wil zeggen dat nog geen gebruik gemaakt kan worden van het vonnis gedurende de periode dat de hoger beroep-procedure loopt.

 

Degene die in hoger beroep gaat (de appellant) bepaalt de inhoud van het hoger beroep in zijn memorie van grieven (processtuk). De appèlrechter zal de door de appellant onbestreden beslissingen uit het vonnis niet opnieuw beoordelen, maar moet deze voor juist houden. Tenzij de wederpartij ook in hoger beroep is gegaan tegen dezelfde beslissingen uit het vonnis (in incidenteel appèl) of de openbare orde in het geding is.

 

Het gerechtshof beoordeelt niet alleen het vonnis waartegen hoger beroep is ingesteld, maar biedt tevens de mogelijkheid aan partijen om het processuele debat met betrekking tot de vordering van de oorspronkelijke eiser voort te zetten (schriftelijk en eventueel in de rechtszaal).

 

Het is overigens niet zo dat in hoger beroep zomaar eerder ingenomen standpunten en stellingen ter onderbouwing van de vordering mogen worden gewijzigd. Eisen van een goede procesorde en het concentratiebeginsel staan daartoe in de weg.

 

De wederpartij in hoger beroep heet de geïntimeerde. Deze mag reageren op de memorie van grieven van de appellant middels een zogenaamde memorie van antwoord. De hoger beroep-procedure bestaat in beginsel enkel uit het opstellen en indienen van de memorie van grieven en de memorie van antwoord. Deze processtukken moeten dan ook klinken als een klok!

 

De procedure in hoger beroep is feitelijk de laatste kans om alsnog het gewenste resultaat te behalen. Dit tezamen met het gegeven dat bijzondere procesrechtelijke regels en beginselen van toepassing zijn, maakt het procederen in hoger beroep tot een specialisme.

 

reijnders advocaten voert met regelmaat hoger beroep-procedures voor zowel geïntimeerden als appellanten en helpt u in voorkomende gevallen dan ook graag met een deskundige blik.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.