Werkgevers opgelet: compensatie voor transitievergoeding na twee jaar ziekte in de maak!

Let op! Dit artikel is meer dan 1 jaar oud; de informatie is mogelijk achterhaald.
 
Afgelopen Prinsjesdag is de rijksbegroting voor 2017 bekend gemaakt. Voor werkgevers gaat er iets veranderen met betrekking tot de transitievergoeding. Zoals eerder in een artikel uitgelegd heeft iedere werknemer die twee jaar in dienst is én waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor de zieke werknemers.

In geval van ziekte mag een werkgever voor een werknemer die langer dan twee jaar ziek is een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, omdat er na twee jaar geen opzegverbod meer geldt. Echter, dit betekent wel dat de werkgever (die al twee jaar het loon heeft doorbetaald) alsnog een transitievergoeding dient te betalen. Dit levert voor veel werkgevers een flinke kostenpost op.

 

 

Wat verandert er?

Om deze werkgevers tegemoet te komen is op Prinsjesdag 2016 bekend gemaakt dat er een wetsvoorstel in de maak is om een compensatieregeling in te voeren ten behoeve van werkgevers die na twee jaar ziekte alsnog een transitievergoeding moeten betalen. Naar inschatting zal deze regeling per 1 januari 2018 worden ingevoerd. Ook is het de bedoeling dat deze compensatie met terugwerkende kracht kan worden toegekend tot 1 juli 2015, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.