nieuws

van ons

Aandachtspunten voor de verhuurder bij sluiten tijdelijke huurovereenkomst

Dankzij de wet doorstroming huurmarkt is vanaf 1 juli 2016 het sluiten van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd eenvoudig geworden. Voor verhuurders een verbetering, omdat ze minder vaak tegen de muur van huurbescherming oplopen.

Voor zelfstandige woningen (appartement, studio) kan de verhuurder een tijdelijk contract afsluiten van 2 jaar of korter; voor onzelfstandige woningen (kamer) zelfs voor vijf jaar of korter. De huurder kan dan niet terugvallen op huurbescherming.

Informatieplicht opzegging huur

Dergelijke tijdelijke contracten eindigen zonder dat een opzegging is vereist. In dit laatste zit echter een addertje verscholen. De wetgever eist namelijk wel dat de verhuurder niet eerder dan drie maanden en niet later dan één maand voor het einde van de huur de huurder schriftelijke informeert over de precieze dag waarop de huur eindigt. Komt de verhuurder die informatieplicht niet na of vergeet hij dat simpele briefje te sturen dan loopt hij natte voeten op: de huurder heeft dan namelijk geen tijdelijk contract meer, doch een contract voor onbepaalde tijd. Daarmee kan de huurder weer genieten van de volle huurbescherming.

Tip: zet bij het sluiten van een tijdelijk contract meteen in je digitale agenda per wanneer je de aanzeggingsbrief naar je huurder moet sturen. Dan houd je droge voeten.

In het verlengde hiervan: de verhuurder moet zich ook realiseren dat als hij instemt met verlenging van bijvoorbeeld een jaarcontract met nog eens een jaar, er na die verlenging ook geen sprake meer is van tijdelijke huur. Die verlenging levert namelijk automatisch een huur voor onbepaalde tijd op! Dat hoeft geen probleem te zijn, als de verhuurder zich maar bewust is van het effect van die verlenging: huur voor onbepaalde tijd met volledige huurbescherming voor de huurder.

Mocht u vragen hebben over uw huurcontract helpen wij u graag verder. 

Vragen met betrekking tot huurrecht?