Nieuws

Afgebroken onderhandelingen

De onderhandelingen tussen u als ondernemer en de andere partij willen niet vlotten. Wat als de onderhandelingen uiteindelijk klappen? Kunt u dan een schadevergoeding vorderen?

Tellen inkomsten uit de webwinkel wel/niet mee bij het aanvragen van een huurkorting?

Op 15 juli kwam de kantonrechter in Rotterdam de verhuurder tegemoet door bij tussenuitspraak te beslissen dat inkomsten uit de webwinkel (van Scotch & Soda) meewegen bij de berekening of de huurder recht heeft op korting van zijn huur.

Eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden

Thuiswerken, minder uren werken en minder omzet zijn een aantal gevolgen van COVID-19 die invloed hebben op de arbeidsverhouding. Bij werkgevers kan hierdoor behoefte ontstaan om de bestaande arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding die niet meer in lijn loopt met hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven, een thuiswerkvergoeding, een bonusregeling en andere zaken. Kan een werkgever zomaar deze aanpassingen doorvoeren?

De sleutelovereenkomst

Nadat de financiering rondom de aankoop van de woning rond is, de afspraak bij de notaris is geregeld en de koopovereenkomst is ondertekend, worden vaak al direct plannen gemaakt over de verbouwing van de woning.

De gps-tracker in de bedrijfsauto

Steeds vaker krijgen wij vragen over de mogelijkheden om werknemers te controleren. Het installeren van een gps-tracker in de auto van de werknemer is daarvan een goed voorbeeld. Mag de werkgever dit zomaar doen?

Stapeling van tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk?

De wet, voor de liefhebbers artikel 7:230 BW en artikel 7:271 lid 1 slotzin BW, verbiedt het stapelen van contracten voor bepaalde tijd. Sluit u als verhuurder van een woning een huurcontract van twee jaar en gaat u na afloop van die periode met dezelfde huurder opnieuw een contract voor twee jaar aan, dan merkt de wetgever die laatste, tweede overeenkomst aan als een verlenging voor onbepaalde tijd.

Rechtspersonen & vennootschaprecht

Ondernemingsrecht is bij Reijnders ondernemersrecht: mensen die zakendoen kunnen op ons rekenen bij al hun juridische vraagstukken. Naast het arbeidsrecht, een expertise op zichzelf, laat onze veelzijdige kennis van het ondernemersrecht zich groeperen rond drie focuspunten.

Neem contact op
REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

We helpen je graag.

Neem contact op met ons.