nieuws

van ons

Aanscherping van de regels: pas de loonstrook aan en betaal het volledig minimumloon

Per 1 januari 2016 gelden er strengere regels voor de loonstroken van werknemers en de betaling van het wettelijk minimumloon. De reden voor het aanscherpen van deze regels is dat er momenteel veel gebruik wordt gemaakt van schijnconstructies. Voorbeelden hiervan zijn het inhouden van bedragen voor maaltijden of huisvesting op het minimumloon en het geven van boetes wegens te hard praten tijdens werktijd.

Nieuwe regels uitbetaling minimumloon

Schijnconstructies zorgen voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven omdat zij hierdoor goedkoop arbeid kunnen laten verrichten. Een gevolg hiervan is dat de werknemers ingeruild worden voor goedkope buitenlandse werknemers. Ter bescherming van alle werknemers veranderen er de volgende regels:

  1. De werkgever dient het volledig minimumloon te betalen. Er mogen dus geen kosten worden verrekend met het loon, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen en de werknemer tenminste het minimumloon verdient;
     
  2. loonstroken dienen begrijpelijk te zijn voor alle werknemers. De bedragen dienen duidelijk toegelicht te worden op de loonstrook;
     
  3. het minimumloon moet giraal betaald worden. Alles wat een werknemer méér verdient dan het minimumloon mag wel contant betaald worden.

Handhaving betaling minimumloon

​Sinds 1 juli 2015 gelden al andere regels om schijnconstructies tegen te gaan. Werknemers kunnen bijvoorbeeld ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van het loon. De werknemer heeft hierdoor meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen. Daarnaast heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook meer bevoegdheden gekregen om hierop toe te zien. Zoals controle op naleving van het betalen van het minimumloon en cao-loon. En pas op: de Inspectie SZW zal overtredingen ook openbaar publiceren onder vermelding van de bedrijfsnaam.