nieuws

van ons

Brexit: de gevolgen voor Nederlandse ondernemingen

De afgelopen weken stond de media vol met nieuws over de Brexit. De Europese regeringsleiders hebben 25 november 2018 ingestemd met het terugtrekkingsakkoord over de Brexit. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland ) op 29 maart 2019 de EU zal ‘verlaten’. Het Verenigd Koninkrijk stapt hiermee uit de interne markt en douane unie. Een gebeurtenis die op het eerste gezicht vooral gevolgen lijkt te hebben voor het Verenigd Koninkrijk zelf. Toch kan de Brexit ook gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemingen die zaken doen met Britse ondernemingen.

Wanneer er geen akkoord wordt bereikt tussen de Europese regeringsleiders en de Britse regering is gunstige EU-handelswetgeving niet meer van kracht. In dat geval spreken we van een zogenaamde ‘harde Brexit’ of ‘no deal-Brexit’ en niet van een ‘zachte Brexit’. De kosten voor Nederlandse ondernemingen kunnen daardoor hoog oplopen indien niet op korte termijn de nodige maatregelen worden getroffen. Zo was automotive bedrijf Ford bijvoorbeeld te laat met het maken van gepaste toekomstplannen, hierdoor zullen zij ongeveer 705 miljoen euro moeten betalen in 2019.

Wat is een harde Brexit?

De Britse regering heeft nog tot 29 maart 2019 om een akkoord te sluiten met de EU. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Wanneer er geen akkoord wordt gesloten, treedt het Verenigd Koninkrijk buiten de EU en gaan er andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. De zogenaamde WTO-bepalingen (World Trade Organization) zijn dan van toepassing. Deze bepalingen zullen leiden tot strengere douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en nieuwe kwaliteitseisen.

Importkosten en kwaliteitseisen

De EU-wetgeving waarmee de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt gereguleerd, is na de Brexit niet meer van kracht. Een eerste vorm van importkosten waar ondernemers al direct mee te maken krijgen, zijn de douanekosten. De totale kosten om aan de douaneformaliteiten te voldoen zullen tussen de 387,2 miljoen en 627,4 miljoen euro per jaar gaan bedragen. Daarnaast kunnen er hogere kwaliteitseisen gesteld worden aan producten. Nederlandse ondernemers zullen hierdoor aangepaste goederen moeten produceren en/of technische documentatie en verklaringen overleggen voordat producten de grens over mogen. Deze extra import- en productiekosten kunnen voor eigen rekening komen indien er geen goede afspraken worden gemaakt met de Britse ondernemingen.

Aandachtspunten: rechtskeuze en contractencheck

Om hogere kosten te voorkomen, is het advies om duidelijke afspraken te maken over de vraag wie verantwoordelijk is voor eventuele extra productie- en importkosten na de Brexit. Dit is van groot belang bij het sluiten van nieuwe contracten, maar ook bij reeds lopende contracten. Tot slot is het belangrijk om een juiste rechtskeuze te maken in de overeenkomst. Een keuze voor het recht van één van de Europese lidstaten heeft daarbij de voorkeur. Mocht er een geschil ontstaan, is de Europese regelgeving van toepassing en niet het afwijkende (veelal nadeligere) Britse recht. Wij, bij reijnders advocaten, kunnen u helpen met een contractencheck waardoor de gevolgen van de Brexit voor u beperkt zullen blijven.
 

Laat bij ons je contracten checken!